A piaci értékesítés kötelező ajánlattételi szakaszában beérkezett - MKB Bank Zrt. 100 százalékos részesedésére vonatkozó - három ajánlat közül a legmagasabb vételárat, 37 milliárd forintot kínáló, a Blue Robin Investments S.C.A., a Metis Magántőkealap és a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG-partnerség tagja által alkotott konzorcium résztvevői lesznek a döntés értelében az MKB Bank Zrt. új tulajdonosai, 45-45-10 százalékos arányban.

Az Európai Bizottság által szorosan felügyelt értékesítési eljárás a zárási feltételek teljesülését (ideértve a nyertes konzorcium tagjai befolyásszerzésének engedélyezését) és a vételár megfizetését követően a tervek szerint 2016. június 30-ig lezárul.

Brüsszel kérte

Az MKB részvényeinek 100 százaléka értékesítésére vonatkozó kötelezettséget az Európai Bizottság 2015. december 16-i határozata írta elő. A vonatkozó bizottsági határozatnak megfelelően az értékesítési folyamatnak meg kell felelnie a nyílt, átlátható, versenyfeltételeket alkalmazó, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és az uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó előírásoknak, illetve a szanálásról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek. Az értékesítési folyamatot az Európai Bizottság szorosan felügyeli az MNB folyamatos jelentési kötelezettsége alapján - közölte a jegybank.

A sikeres piaci értékesítés és a fenti elvek maradéktalan érvényre juttatása érdekében az értékesítési eljárás során pénzügyi tanácsadóként a J.P. Morgan Ltd. befektetési bank, jogi tanácsadóként pedig a DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi iroda járt el az eladói oldalon.

Heten futottak neki

A tanácsadók bevonásával, a nemzetközi gyakorlattal összhangban többfordulós versenyértékesítés volt. Az értékesítés kezdeti, nem kötelező ajánlattételi szakaszában hét pályázat érkezett be. A megfelelő mértékű verseny biztosítása érdekében a nem kötelező érvényű ajánlatot benyújtó valamennyi lehetséges vevőjelölt folytathatta az értékesítési eljárásban való részvételt.

A befektetők az MKB megfelelő átvilágítása érdekében a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően felállított virtuális adatszobában kaptak hozzáférést a jogi, üzleti, pénzügyi adatokhoz.

Hárman adtak be kötelező érvényű ajánlatot

Az átvilágítást követően a kötelező érvényű ajánlatokat 2016. február 22-ig kellett benyújtani. A kiírt határidőre három ajánlat érkezett be, amelyek közül az MNB a legmagasabb vételárat, a 37 milliárd forintot ajánló konzorcium tagjait választotta ki győztesként.

A döntés értelmében - a zárási feltételek teljesülését (beleértve a nyertes konzorcium tagjai befolyásszerzésének engedélyezését) követően - a Blue Robin Investments S.C.A., a Metis Magántőkealap és a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG-partnerség tagja lesznek az MKB Bank Zrt. új tulajdonosai, 45-45-10 százalék arányban.

Minden objektív volt

Az ajánlatok értékelését az MNB objektív alapokon nyugvó, az értékelendő kötelező ajánlatok benyújtását megelőzően véglegesített, a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelő, és a pályázókkal előzetesen közölt kiválasztási szempontrendszer szerint folytatta le, amelynek kidolgozásában vezető nemzetközi tanácsadó cég is közreműködött.

A kiválasztásról szóló döntésben az Európai Bizottság versenyjogi gyakorlata szerint a vételár meghatározó súlyt kapott, de ezen túlmenően a pénzügyi stabilitási érdekeket felsorakoztató szanálási keretrendszer elvárásait is figyelembe vették.

Az MKB Bank értéke a nulla alatt volt

Az MKB piaci értéke a 2015 decemberében történt problémás kereskedelmi ingatlan portfólió leválasztását megelőzően nem érte el a nullát, amit az MNB által megbízott két független értékelő is megerősített - fogalmazott az MNB.

A bank a portfólióleválasztás során 32,1 milliárd forint támogatásban részesült azáltal, hogy a leválasztásra került toxikus portfóliót az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. a piaci ár felett, tényleges gazdasági értéken vásárolta meg az MKB-tól, az Európai Bizottság jóváhagyásával. Az állami támogatás közvetlen értéknövelő hatása mellett kedvezően hatott az MKB tőkehelyzetére az is, hogy a leválasztott portfólió kikerülésével az MKB tőkeigénye több, mint 10 milliárd forinttal csökkent. Az MKB értékét tovább növelik a szanálási eljárás során megtett költségcsökkentő intézkedések, az új menedzsment felállítása és az új üzleti-stratégiai modell kialakítása.

Június végére zárják a dealt

Az MKB értékesítésének lezárása a 2016. június végi határidőig megvalósítható. A zárás feltétele, hogy a vevőnek az MKB-ban történő befolyásoló részesedés szerzését a felügyeleti feladatkörében eljáró MNB engedélyezze; az MKB könyvvizsgálója az MKB részére átadja a könyvvizsgálói nyilatkozatát és az MKB 2015-ös üzleti évére vonatkozó beszámolót. A vevőknek a vételárat a zárási feltételek teljesülését követően kell megfizetniük a jelenlegi tulajdonos az MSZVK-nak. Ezt követően az MNB az MKB eladási folyamatát és szanálási eljárását lezárja.

Az MKB állami megvásárlására, szanálására, ide értve a rossz bank és a jó bank szétválasztását és ez utóbbi értékesítését a pénzügyi stabilitás fenntartása és az ügyfelek pénzének védelme érdekében került sor. Az állami vásárlás feltételeként megvalósuló (270 millió eurós) feltőkésítés, az MNB szanálási folyamata során hatékonyan és gyorsan megvalósuló portfóliótisztítás és a transzparens eljárás során a legmagasabb árat ígérő befektetőnek történő értékesítés új, stabil alapokra helyezi az MKB működését - állapította meg az MNB közleménye.