Bár a pandémia enyhülésével már láthatók voltak a gazdasági fellendülés jelei, a háború megkeverte a kártyapaklit és a gazdaság szereplőin fokozódik a nyomás. A piacok recesszióra számítanak, amivel szemben a vállalkozásoknak fel kell mérniük működési rugalmasságukat, rezilienciájukat, és felül kell vizsgálniuk bizonytalan ellátási láncaikat, a harmadik és negyedik felektől való függőségeiket és a kapcsolódó kockázataikat (Third-Party Risk Management – TPRM), ami a jelen kétséges helyzetben minden eddiginél fontosabbá válik.

Általában igaz, hogy a hosszú békeidő, a tartós konjunktúra és az éles verseny miatt túl komplex a működési modell: a folyamatok nem agilisak, sem a monitoring, sem a beszállítói kockázatkezelési folyamat nem hatékony, és egyforma (one-size-fits-all), vagy nem megfelelően differenciált kockázati megközelítést alkalmaz a vállalat minden beszállítójára. Ugyancsak jellemző, hogy a vállalatok a lemaradástól való félelem miatt az üzleti területekre irányították a digitalizációs kiadásokat. Ennek megfelelően a háttérfolyamatokban fejletlen a technológia és az adatok kezelése, sok a manuális feladat, illetve hiányos a beszerzési funkcióval való összehangoltság és integráció.

Ebben a helyzetben a vállalatoknak újra szembesülniük kellett a stabil ellátási láncok fontosságával, és azok sérülékenységével. A legégetőbb cél a kockázatok azonosítása és kezelése, a belső kontrollrendszer (IC) megbízhatóságának fejlesztése. A belső kontrollrendszer hatékonyságának növelése érdekében integrált megközelítésre van szükség a kockázati és kontroll területen. Integrált, mert meghatározza az érintettek szerepkörét és felelősségét, a szervezet minden tagjára kiterjed, illetve hangsúlyozza a folyamat folytonos jellegét. A kockázatok mérséklésének egy megoldása az ellátási láncok tüzetesebb nyomonkövetése lehet, vagyis a változások észlelése azelőtt, hogy azok komoly hatással lennének a folyamatokra.

Ami eddig előny volt (jól kiépített költséghatékony, feszesre húzott ellátási lánc), az most hátránnyá válik. A szakadozó ellátási lánc miatt olyan új optimumra kell törekedni, ami több lokalitással és tartalékkal működik, tehát nagyobb költségekkel jár, cserébe magasabb biztonsági szintet képvisel.

Az ellenállóképesség fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges a belső kontrollrendszer megbízhatósága, amihez intelligens digitalizációra és a kapcsolódó belső kontrollfolyamat optimalizálására van szükség. Aki időben lép, nemcsak a jövőbeli gazdasági sokkhatások ellen lesz képes hatékonyabban védekezni, hanem akár versenyelőnyre is szert tehet – ez pedig agilitásra és gyorsabb döntésekre kényszeríti a vállalatok vezetését.

A háborús, szankcióktól szabdalt környezetben felerősödő harmadik feles kockázatok jelentős része kiküszöbölhető preventív jellegű kontrollokkal és kulcsfontosságú mechanizmusokkal.

Ilyen kockázatoknak, problémáknak bizonyulnak például a hiányos/nem eléggé részletekbe menő beszállítói gazdasági átvilágítások és kockázatértékelések (pl. szabályozói megfelelés, likviditás, alvállalkozók, szerződéskezelés, működési hatékonyság), melyeknek gyakran nincsek konkrét eljárási rendjük. Hiányosságok tapasztalhatóak a megrendelői szerződési feltételekkel kapcsolatban is, melyek nem tartalmaznak etikai, korrupciós, versenyjogi, üzletfolytonossági vagy fenntarthatósági kikötéseket, illetve ezek auditálhatóságát.

A hiányosságok megszüntetése érdekében érdemes konszolidálni a beszerzési terveket, érzékenyíteni a beszállítói kockázatkezelést és ehhez igazítani a szerződéseket, nyomon követni a beszerzési költségeket, folyamatosan ellenőrizni a beszállítói teljesítményeket, valamint kizárni a jogsértő kifizetéseket és korrupciót.

A belső ellenőrzés a TPRM életciklus során a következő öt egymással összefüggő terület elemzésére összpontosíthat: tervezés és a harmadik felek azonosítása, due diligence és a kockázatok azonosítása, szerződéskezelés és on-boarding, folyamatos monitorozás, valamint az off-boarding. Ezekre koncentrálva egy TPRM vezető magabiztos, informált döntéseket lesz képes meghozni még egy bizonytalan globális gazdasági helyzetben is.