A MEKH 2018. december 8-án kelt határozatában a Kárpát-Gáz Energiakereskedő és Szolgáltató Kft. földgáz-kereskedelmi működési engedélyét 2018. december 15-én reggel 6 órától kezdődő gáznaptól 90 napra felfüggesztette - adta hírül a hivatal.

A felfüggesztés alapja a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló kormányrendelet, mivel a Kárpát-Gáz Kft. a szállítási rendszerüzemeltetővel megkötött hatályos rendszerhasználati, illetve kiegyensúlyozást biztosító szerződése kapcsán súlyos szerződésszegést követett el, és emiatt a szállítási rendszerüzemeltető a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot adott ki.

Emiatt a hivatal felfüggesztette a cég engedélyét, és intézkedett a felhasználók földgázzal való biztonságos ellátása érdekében.

Így december 9. és a felfüggesztés kezdete közötti időszakban a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak részéről jelentkező földgázigény kielégítését a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) biztosítja.

A hivatal a Kárpát-Gáz Kft. valamennyi felhasználója ellátásának érdekében a földgázipari tevékenység folyamatos végzésére más földgázkereskedőt jelöl ki a szükséges földgázforrással rendelkező kereskedők ajánlatai alapján a 2018. december 15. reggel 6 órától. A kijelölésről szóló határozatát december 14-ig közzéteszi. A kijelölésre kerülő kereskedő(k) és a Kárpát-Gáz Kft. korábbi felhasználói között új jogviszony jön létre. A hivatal az új kereskedő kijelölésével kapcsolatos minden további információt később hozza nyilvánosságra - olvasható a közleményben.

"A felfüggesztéshez az vezetett, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. - szerződés- és jogszabálysértő módon - kiegészítő óvadék iránti igénnyel lépett fel, melyet társaságunk annak megalapozatlansága okán visszautasított. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. által önkényesen, ultimátumszerűen megállapított határidő lejártakor az FGSZ Zrt. társaságunk Informatikai Platform hozzáférését ezen egyoldalúan meghatározott időpontban, reagálásaink és álláspontunk teljes figyelmen kívül hagyásával felfüggesztette, de egyidejűleg kizárta a teljesítés lehőtéségét is a Kárpát-Gáz Kft. részéről" - kommentálta a társaság a hatóság lépését, közleményükben jelezték, hogy bírósághoz fordulnak az ügyben.

A Napi.hu kérdésére az FGSZ Zrt.-t arra hivakozva, hogy titoktartási kötelezettség terheli a rendszerhasználóival megkötött szerződések tekintetében részletes indoklást nem adott. "A Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal hivatkozott határozatában foglaltakkal egyetértünk, annak indokolása tartalmaz minden, az ügy lényegére vonatkozó részletet" - közölték lapunkkal, valamint hozzátették, hogy a fogyasztók zavartalan ellátása biztosított.

A Kárpát-Gáz Kft. közleményében foglalt állításokkal nem ért egyet az FGSZ, és megteszi a szükséges jogi lépéseket.