Akik azt tervezték, hogy maguknak vagy ajándékba részletfizetéssel vásárolnak például játékkonzolt, drónt, vagy drágább hálózati eszközt valamelyik távközlési szolgáltatónál, hát lehet, hogy nem fognak – legalábbis erre utal a hwsw.hu cikke. A piacot felügyelő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) - idei piacfelügyeleti tervének keretében - ugyanis vizsgálatot folytat a 24 hónapra megkötött határozott idejű szolgáltatási szerződés fejében kedvezményes áron, részletfizetéssel való beszerzési lehetőségek tárgyában.

A vizsgálat célja, hogy megállapítsa, a szolgáltatók betartják-e az "Elektronikus hírközlésről" szóló törvény 2017-ben hatályba lépett módosítását, amely jelentősen szigorította a kétéves határozott időtartamú szerződések megkötésének körülményeit. A határozott idejű előfizetői szerződésekre vonatkozó hatályos szabályozás egy fontos eleme, hogy fő szabályként a megköthető határozott idejű előfizetői szerződések időtartamát 12 hónapban maximálta. A jogszabály a 12 hónapnál hosszabb határozott idejű előfizetői szerződések csak az adott előfizetői szerződéshez kapcsolódó, a törvényi feltételeknek megfelelő készülékvásárlás esetén, az előfizetők kérésére és akkor is legfeljebb 24 hónapra teszi lehetővé.

A vonatkozó jogszabály szerint készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére alkalmas készüléket kell érteni.

E feltételeknek azonban több, korábban a szolgáltatók által kínált eszköz nem felel meg, ilyen például a játékkonzol vagy a drón, illetve a hálózati eszköz, amelyek egyike sem képes önállóan kép- és hang megjelenítésére, illetve közülük egyik-másik néhány internet-hozzáférési szolgáltatást sem nyújtanak önállóan. Így ezek a termékek nem férnek bele a részletfizetéssel megvásárolható termékek körébe.