Magyarországon 2020 január 1-től a nyugdíjasok kedvezményesen foglalkoztathatók, keresetük után csak szja-t kell fizetniük. Míg 2019. elején, az adózási kedvezményeket megelőzően mindössze 75 ezer időskorú tevékenykedett, majd 2020 februárjában, a foglalkoztatott nyugdíjasok száma már elérte a 129 ezer főt, vagyis a kedvezményes rendszer beváltotta a kormány hozzáfűzött reményeit, amelyet azért dolgoztak ki, hogy csökkentsék az akkor még jelen lévő munkaerőhiány okozta problémákat.

Bár így hó végén nagyobb fizetést kapnak a nyugdíjasok, annyi hátránya van a rendszernek, hogy a járülékok eltörlésével nem eredményez már a további munkájuk nyugdíjnövekményt. Az előző, kedvezményes foglalkoztatási rendszer előtt dolgozók esetében idén szeptember, illetve október végéig a 2020. január 1-június 30. közötti nyugdíjasként folytatott nyugdíjjárulék-köteles keresetek utáni nyugdíjnövelést állapítják meg. Ezzel lezárul a nyugdíj melletti keresőtevékenységre tekintettel történő nyugdíjnövelés.

Ezt tehát azokra vonatkozik, akik saját jogú nyugellátásban részesülő személyként - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egy tizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. Régen ezt külön kérvényezni kellett, de 2017. január 1-től a megállapítás automatikus, ami szeptember 30-ig történik meg, ha kizárólag munkaviszonyból eredő keresetük volt. Minden más esetben (pl. egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszony) a növelés megállapítása október 31-ig történik meg - derül ki az Adó.hu összefoglalójából.

A keresőtevékenységre vonatkozó járulékkedvezmény bevezetése hatásaként már csak azok a nyugdíj mellett keresőtevékenységet folytató nyugdíjasok fognak a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésben részesülni 2020-ban elért keresetük után, akik nyugdíjjárulék alapjául szolgáló, azaz nyugdíj járulék köteles keresettel rendelkeznek, például megbízási szerződés keretében tevékenykedtek. 2020. július 1-jétől a nyugdíj melletti keresőtevékenység minden fajtája járulékmentessé vált, így nincs nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelem, a nettó jövedelem emelkedik meg a járulék mértékével.

Tehát most utoljára állapítanak meg így nyugdíjnövelést. 

Novemberben pedig minden nyugdíjas kiegészítőemelést kap.