Mikor minősül szolgálati időnek a felsőfokú tanulmányok időtartama? A nyugdíjtörvény szerint szolgálati időként kell figyelembe venni öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt, míg hozzátartozói nyugellátás esetén időpontra tekintet nélkül a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányok idejét - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

A felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek. A felsőfokú tanulmányok kezdő és befejező időpontja meghatározására a felsőoktatásról szóló törvénynek a hallgatói jogviszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az egyetemi tanulmányok idejébe - legfeljebb az e képesítés megszerzéséhez meghatározott idő tartamáig - az azt megelőzően elvégzett főiskolai tanulmányi időt is be kell számítani. Így kell eljárni akkor is, ha a felsőfokú tanulmányok folytatása alatt a hallgató egyik felsőoktatási intézményből más felsőoktatási intézménybe átiratkozik úgy, hogy a korábbi tanulmányi időt vagy annak egy részét a felsőoktatási intézmény beszámítja.

Ciklusokra bontott, osztott képzés esetén a képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányok idejébe mind az alapképzés, mind a mesterképzés ideje beleszámít. Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe.

A fentiek alapján a felsőfokú tanulmányok e rendelkezésekben meghatározott időtartama

  • a korbetöltött öregségi nyugdíj szempontjából, továbbá a nyugdíj összegének kiszámítása során automatikusan szolgálati időnek minősül az 1997. december 31-éig terjedő időtartamban, viszont
  • 1998. január 1-jétől csak akkor szolgálati idő, ha a hallgató megállapodást köt - az öregségi nyugdíjkorhatára betöltéséig bármikor - a társadalombiztosítási hatósággal erre az időtartamra, mégpedig a megállapodás napján érvényes minimálbér 22%-ával megegyező mértékű nyugdíjjárulék megfizetésével, azonban
  • a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe semmilyen felsőfokú tanulmányi időtartam sem számítható be, még akkor sem, ha megállapodást kötöttek erre az időszakra; viszont a nők kedvezményes nyugdíja összegének számítása során már beszámítanak a fentiekben részletezett tanulmányi időtartamok is. Egyszerű példával szemléltetve: ha egy mérnökasszony nyugdíjba megy a Nők40 révén, akkor a kedvezményes nyugdíjra jogosító időbe nem számítható be az 5 év műegyetem, de ha enélkül is megszerzi a 40 évi jogosító időt, vagyis igényelheti a kedvezményes nyugdíját, akkor a nyugdíja összegének kiszámításához már figyelembe veszik ezt az 5 évet is.

A hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj) szempontjából a felsőfokú tanulmányok időtartama minden esetben szolgálati időnek minősül.