Milyen gyermeknevelési időtartamok számíthatók be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe? A hölgyek 2022-ben továbbra is változatlan feltételekkel igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját.

 • Az első feltétel szerint mindenképpen meg kell szerezniük legalább 40 évi jogosultsági időt, amelyet főszabály szerint négyötöd részben munkával (32 év), egyötöd részben gyermeknevelés kapcsán kapott támogatások folyósítási idejével (8 év) érhetnek el.
 • Ezzel kapcsolatos a második feltétel, amely szerint e mindenképpen szükséges 40 éven belül alapesetben legfeljebb 8 év (a 40 éves jogosító idő legfeljebb egyötöde) lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő, így legalább 32 évi szolgálati időt (a 40 évi jogosító idő legalább négyötödét) keresőtevékenységgeljáró biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, azaz munkavégzés révén kell megszerezniük.

Sok nő félreérti ezt a szabályt, és úgy véli, 32 év munkaviszony megszerzésével már igényelheti a kedvezményes nyugdíját. Ez sajnos nem lehetséges. A Nők40 feltétele a legalább 40 évi jogosító idő megszerzése, és csak ezen a fő feltételen - a 40 éven - belül érvényesül a 32 év munkával szerzett szolgálati idő megléte - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

Egy másik gyakori tévhit, hogy minden megszületett gyermek után automatikusan jár egy év plusz szolgálati idő - ez a szabály azonban csak az 1968. január 1. előtt született gyerekekre vonatkozott, mert akkor még nem volt gyes. Azóta azonban csak a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével lehet szolgálati időt szerezni.

A gyermekneveléssel szerezhető jogosító időről minden érintett hölgynek tudnia érdemes, hogy milyen ellátások vehetők figyelembe e tekintetben.

A nyugdíjtörvény rendelkezései szerint

 • a terhességi-gyermekágyi segélyben, 
 • csecsemőgondozási díjban, 
 • örökbefogadói díjban, 
 • gyermekgondozási díjban, 
 • gyermekgondozást segítő ellátásban, 
 • gyermekgondozási segélyben, 
 • gyermeknevelési támogatásban, 
 • gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő 

számítható be a jogosító időbe, főszabály szerint összesen az említett legfeljebb 8 év tartamban.

Olyan hölgy esetén viszont, akinek gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a gyermeknevelésre tekintettel beszámítható időtartam elérheti a 10 évet.

Olyan hölgy esetén pedig, aki a saját háztartásában legalább öt gyermeket nevelt, egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken a munkavégzéssel szerzendő szolgálati idő tekintetében előírt legalább 32 éves szolgálati időtartam.

Farkas András cikkében felsorolja azokat a további figyelembe vehető időtartamokat is, amelyek az e rendelkezésekben a gyermeknevelés kapcsán felsorolt ellátások idejével "egy tekintet alá esők" lehetnek:

Van egy vízválasztó év

Az 1998. január 1-jét megelőzően szerzett időtartamok tekintetében szolgálati időként kell figyelembe venni a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának, a szülési szabadságnak, és a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát.

Az 1998. január 1-jétől szerzett időtartamok tekintetében szolgálati időként kell figyelembe venni:

 • a terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj és az örökbefogadói díj folyósításának időtartamát
 • a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozást segítő ellátás, illetve gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,
 • a gyermekgondozási díj 2000. január 1-jét megelőző folyósításának időtartamát, illetőleg az 1999. december 31-ét követő gyermekgondozási díj folyósításának azt az időtartamát, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.