Az öregségi és az özvegyi nyugdíj mellett vannak más igényelhető ellátások is a hozzátartozók esetében. A legismertebb ezek közül az árvaellátás, amelyre az a gyermek jogosult (ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is), akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a halála időpontjában betöltött életkorra előírt mértékű szolgálati idővel. Ennek létezik egy méltányossági alapon adható változata is, amennyiben a kellő mértékű szolgálati idővel még nem rendelkezett az elhunyt szülő - derül ki az Ado.hu összefoglalójából, amely meg említi, hogy az örökbefogadott gyermeknek vér szerinti szülője jogán árvaellátás nem jár, kivéve, ha a gyermeket a vér szerinti szülő házastársa fogadja örökbe.

Ritkán előforduló az az élethelyzet, amikor a testvér, vagy az unoka részére kell árvaellátást megállapítani, ami lehetséges, ha az érintettet az elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. Az unoka, vagy testvér is ugyanolyan feltételek, szabályok szerint lesz jogosult az árvaellátásra, mint a gyermek. Tehát részükre is tizenhat éves korig alanyi jogon jár az árvaellátás, azaz függetlenül attól, hogy az árva folytat-e tanulmányokat. A tizenhatodik életév betöltését követően az árvaellátás akkor jár, ha a gyermek tanul valamilyen oktatási intézményben.

Érdemes tudni, hogy az árvaellátás legalacsonyabb összege 50 ezer forintra emelkedik jövőre.

A fentihez hasonlóan ritka hozzátartozói nyugellátás a szülői nyugdíj: ez akkor létezik, ha egy alacsony jövedelmű, vagy jövedelem nélküli szülőt felnőtt gyermeke támogatja anyagilag, ha a támogatással segítő gyermek előbb meghal, mint a szülő, akkor igényelhető az ellátás. Annak járhat, akit gyermeke a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta, és a szülő a gyermekének halálakor megváltozott munkaképességű, vagy hatvanöt év feletti.

A szülő akkor minősül túlnyomórészt eltartottnak, ha jövedelme (nyugellátása) gyermeke elhalálozásának időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Valamint kitétel az is, hogy a nevelőszülő is jogosult lehet, ha ő a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta.

A szülői nyugdíj mértéke harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Hatvan százalékos mértékű a szülői nyugdíj annak a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülőnek, aki megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban nem részesül - írja a portál.