A rendelet szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében15 százalékkal kell emelni 2023. január 1-től az

 • öregségi nyugdíjat,
 • özvegyi nyugdíjat,
 • szülői nyugdíjat,
 • árvaellátást,
 • baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 • korhatár előtti ellátást,
 • szolgálati járandóságot,
 • átmeneti bányászjáradékot,
 • táncművészeti életjáradékot,
 • rokkantsági ellátást,
 • rehabilitációs ellátást,
 • baleseti járadékot,
 • bányászok egészségkárosodási járadékát,
 • fogyatékossági támogatást,
 • vakok személyi járadékát,
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 • polgármesterek közszolgálati járadékát,
 • honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 • honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
 • állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 • honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
 • állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 • hadigondozásról szóló törvénybenfoglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 • házastársi pótlékot,
 • házastárs után járó jövedelempótlékot,
 • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
 • nemzeti gondozási díjat
 • és azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek emelését kormányrendelet elrendeli.

A 2023 januári ellátásokat már emelt összegben kell folyósítani

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni. Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátást a változás napját megelőzően is önállóan folyósították volna.

Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni - olvasható a rendeletben.