Magyarország népessége 9 millió 604 ezerre csökkent a 2022-es népszámlálás előzetes adatai szerint – közölte a KSH. 

A népességszám tehát a legutóbbi adatgyűjtéshez képest közel 333 ezerrel esett vissza.

lakások száma 4 millió 593 ezer, vagyis átlagosan alig több mint 2 fő jut egy háztartásra.

népszámlálás során beérkezett kérdőívek feldolgozása jelenleg is zajlik, a második negyedévben az előzetes települési adatok, ősztől pedig már a végleges eredmények közzététele várható.

Elektronikus népszámlálás

Az adatok gyors feldolgozását segíti, hogy a 2022-es volt az első népszámlálás, amely teljesen elektronikusan zajlott.

Október 1. és 19. között mindenki önállóan, online tölthette ki a kérdőívet, majd a számlálóbiztosi szakaszban és a pótösszeírás során a számlálóbiztosok digitálisan rögzítették az interjú keretében gyűjtött adatokat.

Az eredmények mielőbbi közléséhez az is hozzájárul, hogy a hiányzó adatokat állami adatbázisokból pótolja a hivatal, tájékoztatott Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Ez volt az utolsó

Az állami adatbázisok igénybevétele, a népszámlálási adatok adminisztratív adatforrásokból történő előállításának gyakorlata azért is különösen fontos, mert a tervek szerint a 2022. évi volt az utolsó hagyományos népszámlálás Magyarországon.

A következő összeírás adatait már kizárólag adminisztratív források feldolgozásából fogja kinyerni a KSH,

összhangban a több országban jelenleg is alkalmazott gyakorlattal.

Születési és halálozási adatok

Ami az előző népszámlálás óta eltelt időszak tendenciáit illeti: a születések számában a mélypont 2011 volt, akkor kevesebb, mint 90 ezer gyermek született.

Az utóbbi éveket fokozódó gyermekvállalási kedv jellemezte, a teljes termékenységi arányszám a történelmi mélypontot jelentő 2011. évi 1,23-ról 1,5 fölé emelkedett 2021-re, azonban

a szülőképes korú nők számának csökkenése miatt ez csak mérsékelten mutatkozik az éves számokban: 2021-ben 93 ezer gyermek született.

A halálozás évi 120-130 ezer között mozgott az elmúlt évtizedben, ám a koronavírus-járvány miatt 2020-ban és 2021-ben megugrott ez a szám.

A környező országokból érkező bevándorlási többlet (131 ezer fő) mérsékelte a népességfogyást.

A népesség elöregedése folytatódott: 2011 és 2022 között 318 ezer fővel, azaz közel 20 százalékkal nőtt a 65 éves vagy annál idősebb népesség száma a teljes lakosságon belül.

Az aktív korosztály számottevően csökkent, de a 0-14 éves gyermekek csoportja is kismértékben visszaesett.