Magyar Bankszövetség reagált a kiterjesztett kamatstopra, amelyről a kormányrendelet szerdán éjszaka jelent meg a Magyar Közlönyben. A bankok a hitelezés visszaesését előlegezik meg, ha nem a piaci kamatokon, hanem megszabott áron kell adniuk a hiteleiket. Vélhetően hasonlóan reagálnak majd arra is, ha a kormány újabb limitet kíván bevezetni a hitelek kamataira. 

A kamatstop előtt 2020 márciusában, a koronavírus-járvány kitörésekor történt meg, hogy a fogyasztási hitelek kamatát a jegybanki alapkamat + 5 százalékpontban maximálta a jogszabály. Ennek az lett a következménye, hogy a személyi hitelek volumene a töredékére csökkent, és a bankok többsége felfüggesztette a hitelkártyák forgalmazását. A bankok vélhetően hasonlótól tartanak, ha piaci áron nem tudják adni a hiteleket, akkor a hitelezhető ügyfélkör mérete jelentősen csökkenhet, sőt az is előfordulhat, hogy nem tudnak majd hitelezni. 

Íme a bankszövetség reakciója:

Közgazdasági alapvetés, hogy a gazdaság és a bankrendszer kéz a kézben járnak, ideális esetben kölcsönösen erősítik egymást. A bankszektor alaptevékenysége a gazdaság folyamatos hitelezése, ezért a mostanihoz hasonló válságok esetén különösen fontos, hogy a szektor hitelezési képessége ne sérüljön. A stabil jogszabályi feltételek mellett, kiszámítható piaci viszonyok között működő bankrendszer az immunrendszerhez hasonlóan segít megőrizni a gazdaság egészséges működését, azonban a képlet fordítva is igaz: a jogbizonytalanság torz piaci viszonyokat és szűkülő hitelezési képességet eredményez, ami a bankrendszer gazdaságvédő és gazdaságerősítő képességét nagymértékben gyengíti. A gazdaság immunrendszerének gyengülése pedig szükségszerűen együtt jár a gazdaság sérülékenységének növekedésével, az Európai Uniós átlaghoz való felzárkózás lassulásával.

kkv-hitelezés egyik alappillérei a koronavírus időszakában a Széchenyi Kártya Program termékei voltak, melyek jelentősen hozzájárultak a kis- és középvállalatok likviditási és beruházási igényének teljesítéséhez. Ezen termékeknek a magasabb kamatkörnyezethez való igazítása a jelen időszakban is meghatározó segítséget jelentene a vállalkozóknak.

Az október 26-án éjszaka megjelent kormányrendelet, amely a kamatstop intézkedést általánosan kiterjeszti a kis- és középvállalkozások hiteleire tovább torzítja a piaci viszonyokat, megkérdőjelezi a magánjogi szerződések jogi kötőerejét. A bankok alapvető érdeke, hogy ügyfeleik - legyenek magánszemélyek vagy vállalkozások – fizetőképessége fennmaradjon, teljesíteni tudják szerződéses kötelezettségeiket, fejlődni tudjanak. A bankok eddig is célzottan segítettek a rászoruló ügyfeleken, s továbbra is partnerek minden erre irányuló méltányos és arányos megoldás kialakításában. A kamatstop jelenlegi formájában se nem arányos, se nem célirányos.

A banki terhek ilyen magas szintje és a szerződéses viszonyokba való utólagos beavatkozás okozta bizonytalanság mostanra elérte azt a kritikus szintet, aminek nem lehet más eredménye, mint a lakossági és vállalati hitelezési aktivitás jelentős visszaesése. A nehéz körülmények között is bízunk a magyar gazdaság teljesítőképességében, és hangsúlyozzuk, hogy csak a célzott intézkedések jelentenek hatékony gazdaságtámogatást, az általános eszközök fokozatos kivezetése elősegíti a fogyasztók és vállalatok alkalmazkodóképességét és valódi piaci működését.