Elsősorban a feldolgozóiparban és a szolgáltatásban tevékenykedő vállalkozások gépberuházásai növelték a teljesítményt. A beruházások szezonálisan kiigazított tárgyidőszaki volumene az előző negyedévhez viszonyítva 3,6 százalékkal emelkedett, kismértékben meghaladta a 2019. harmadik negyedévben mért eddigi legmagasabb szintjét – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A vizsgált időszakban szezonálisan kiigazítva:

•    Az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene kisebb mértékben (2,3 százalékkal), a gép- és berendezésberuházásoké kiugróan (7,1 százalékkal) bővült. A gép- és berendezésberuházások számottevő emelkedésének köszönhetően a beruházások szezonálisan kiigazított volumene meghaladta korábbi legmagasabb, 2019 harmadik negyedévi szintjét is. 

A második negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

  • A teljesítményérték 57 százalékát képviselő építési beruházásoké 3,2, a több mint négytizedét kitevő gép- és berendezésberuházásoké nagymértékben, 24 százalékkal nőtt. A gépberuházásokon belül a belföldi gyártású és az importált gépek volumene egyaránt jelentősen emelkedett.
  • A beruházási teljesítmény 57 százalékát megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene – a 2020 második negyedévétől kezdődött visszaesés óta először – számottevően gyarapodott (13 százalékkal), ebben többek között szerepet játszott a járvány miatt ideiglenesen leállított projektek újbóli elindítása is. Ugyanakkor a beruházások 13 százalékát realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések lényegében stagnáltak (+0,2 százalék). A központi szervek növelték, a helyi önkormányzatok csökkentették beruházásaikat a bázisidőszakhoz képest.
  • A beruházások volumene a legtöbb nemzetgazdasági ágban bővült. A nemzetgazdasági beruházások 26 százalékát adó, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései a másdodik negyedévben 11 százalékkal nőttek, így ez a terület a legnagyobb mértékben, 2,8 százalékponttal járult hozzá a beruházások volumennövekedéséhez. Szinte mindegyik alágban emelkedett a teljesítmény, köztük a nagy súlyú járműgyártásban és az élelmiszeriparban is, viszont a legnagyobb súlyú villamos berendezés gyártása területén csökkenést mértünk.
  • A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdasági fejlesztések 17 százalékát megvalósító ingatlanügyletek teljesítménye a második negyedévben mérsékelten, 4,3 százalékkal nőtt, 0,8 százalékponttal emelte a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozását. Miközben a lakásépítések csökkentették, az üzleti ingatlanfejlesztések növelték a volumenváltozást.
  • A szállítás, raktározás beruházási volumene az előző negyedévekben tapasztalt csökkenés után ismét nőtt (14 százalékkal), a kedvező teljesítmény mögött főleg közúttal és vasúttal kapcsolatos állami fejlesztések álltak. Ennek eredményeképpen a terület 2,2 százalékponttal emelte a beruházások tárgyidőszaki volumenbővülését.
  • Szintén jelentős mértékben, 2,3 százalékponttal növelte a nemzetgazdaság beruházásiteljesítmény-változását a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban regisztrált 49 százalékos volumennövekedés. Itt kiugróan bővültek a kiskereskedelem (azon belül elsősorban az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem) tárgyidőszaki fejlesztései.
  • A művészet, szórakoztatás, szabad idő nemzetgazdasági ág jelentősen, 2,2 százalékponttal növelte a beruházások volumenváltozását, mivel fejlesztései mintegy 2/3-dal bővültek. A tornaterem- és tanuszoda-építések mellett gyógyfürdőkkel kapcsolatos fejlesztések is támogatták a teljesítményt.
  • A mezőgazdaság beruházási teljesítménye ismét jelentősen, 7,5 százalékkal elmaradt a bázistól, ez a terület kismértékben, 0,4 százalékponttal visszafogta a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozását. A visszaeséshez hozzájárultak az állattenyésztéssel foglalkozó nagyvállalatok mérsékelt fejlesztései is.