Szolgálati lakásokat alakítanak ki a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területén, hogy megfelelő lakhatási lehetőségeket biztosítsanak a régióban dolgozó állami, önkormányzati és közösségi szolgáltatásokat nyújtó munkaerő számára. A kapcsolódó előterjesztést, a támogatást célzó fejlesztési forrás felhasználásáról tárgyaltak a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) ülésén. 

Új szolgálati lakások épülnek a Balatonnál, amelyeket a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein dolgozó közszolgáltatási munkaerő használhat majd, mint például jegyzők, pedagógusok, egészségügyi dolgozók és rendvédelmi dolgozók – írja a Pénzcentrum.

A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló forrás 4,5 milliárd forintot jelent, amelyből 3 milliárd a járásszékhely települések, 1,5 milliárd pedig a nem járásszékhely települések számára áll rendelkezésre. További 375 millió forintot biztosítanak tartalékkeret gyanánt pályázati túligény esetén és a lakhatási program előkészítő tanulmányai számára, míg 125 millió forintot adnak a projekt menedzselési feladataira.

A projekt keretében a következő tevékenységeket támogatják:

  • Önállóan támogatható tevékenységek: új, 100 százalékosan önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások létrehozása új építésű ingatlanokban, vagy már meglévő önkormányzati épületek felújítása, korszerűsítése.
  • Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: környezetrendezés, előkészítési és tervezési tevékenységek, közműcsatlakozások kiépítése, közbeszerzési eljárások, projektmenedzsment költségei, szolgálati lakások felszerelése.
  • Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek: fák ültetése, műszaki ellenőr igénybevétele, energiahatékonysági intézkedések alkalmazása, azbesztmentesítés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A támogatás vissza nem térítendő, és a pályázó települések a projekt elszámolható költségeinek 60-80 százalékát igényelhetik attól függően, hogy járásszékhely vagy nem járásszékhely településről van szó. Az egy lakásra jutó maximális támogatás új építésű ingatlan esetén 40 millió forint, meglévő épületben kialakított lakás esetén 30 millió forint lehet.