Jelentős változtatásokat tervez az uniós források elosztásában az Európai Bizottság. A 2028-as költségvetési ciklustól a tagállamok teljesítménycéljaihoz köthetné az uniós források folyósításának egy részét. 

A jelenlegi gyakorlattal szemben nem kizárólag előre meghatározott fejlettségi kritériumok alapján osztanák el a kohéziós támogatásokat, hanem konkrét célokhoz kötnék a kifizetéseketírja a Forbes.

A 2021-2027-es időszakra szóló 392 milliárd eurós kohéziós finanszírozásnak fontos szerepe van a gazdaságilag hátrányos helyzetű régiók növekedésének a támogatásában. A tervezett változástól a lemaradó régiók fejlődésének az ösztönzését, valamint az elszámoltathatóság átláthatóbbá válását várják.

A javaslat a 2028-as hétéves költségvetési ciklusról szóló tárgyaláson kerülhet napirendre és a nemzeti kormányok egyenhangú beleegyezésére van szükség az elfogadásához. 

Az EU kohéziós politikájának eredményei: Közép-Kelet-Európa

A kohéziós politika eredményeit vizsgáló cikksorozatunk második részében az Európai Unióhoz 2004 után csatlakozott országok közül a közép-kelet-európai államokat (KKE), Csehországot, Horvátországot, Lengyelországot, Magyarországot, Szlovákiát, illetve Szlovéniát vettük górcső alá.Ha kíváncsi a részletekre