A fő ígéret az, hogy 2019 folyamán a Nemzeti eszközkezelő program résztvevői kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi ingatlanjaiknak, ha a bérleti díjat eddig rendszeresen megfizették.

Az immár a parlament előtt lévő javaslat szerint a kormány felajánlja az egyösszegű visszavásárlást, ahol során a vételárat csökkentené a bérlő által korábban megfizetett bérleti díjak összege, az állam kamatot nem számít fel, és további kedvezmény igénybevételére is lehetőség nyílna a bérlő igénye esetén. A kedvezményes ajánlattal a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnének - derül ki a javaslatból, amely sarkalatos törvény lesz és 2019. január elsején lép hatályba.

A tervek szerint sokféle kedvezménnyel próbál majd túladni a 36 ezer ingatlanon az állam. Így többek közt:

  • a vételár számítás során az állam nem számít fel kamatot,
  • a vételárba beszámítják a bérlő által eddig megfizetett bérleti díjat,
  • vevő kérelmére az állam további vételárkedvezményt nyújt elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének terhe mellett,
  • a tulajdonszerzés kapcsán felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam viseli,
  • nem kell a vétel után illetéket fizetni,
  • szja-mentes az államtól kapott kamatmentesség, a részletfizetési és a vételárkedvezmény.

Az ingatlant azok a bérlők megvehetik, akik korábban csak részben tettek eleget fizetési kötelezettségeiknek, ezért a bérleti szerződésüket határozott idejűvé tették - ha ők a határozott idő alatt maradéktalanul eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek, a bérlet ismételten határozatlan idejűvé válik - ez bérlői kör a lakásbérleti szerződés határozatlan idejűvé történő átalakulásának napját követően kerülhet tulajdonba. Ha mégsem élnek a vásárlási lehetőséggel, akkor elméletileg maradnak a NET Zrt. bérlői.

Mekkora lesz az engedmény?

A legfontosabb elem, az ingatlanok kedvezményes vételárnak meghatározása azonban nem szerepel a törvényjavaslatban. Ezt azzal intézi el, hogy a kormány kap felhatalmazást arra, hogy ezeket egy végrehajtási rendeletben meghatározza.

E rendeletből derül majd ki az is, hogy határozzák meg vételárat, a részletek összegét és megfizetési határidejét, valamint a fizetési kötelezettség elmulasztásának következményeit, továbbá a NET Zrt. rendszerében maradó bérlők lakbérének mértékét.

Két hónapot kapnak a bérlők

A tervek szerint a NET tájékoztatását követő 60 napon belül a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő élhet az általa bérelt ingatlannál az egyösszegű megvásárlás jogával, ha erről nyilatkozik. Ezzel a lehetőséggel élhetnek a bérlő közeli hozzátartozói is. Az eljárás egyszerűsítése érdekében a nyilatkozat megtételére teljes bizonyító erejű magánokirat formájában van a fizetési
kötelezettségeinek eleget tevő bérlőnek lehetősége. A nyilatkozattételi határidő jogvesztő. Bérlőtársak esetén egybehangzó vagy közös nyilatkozat szükséges.

Az állam az egyösszegű vásárláshoz további vételárkedvezményt nyújt. Ha pedig az egyösszegű vásárlás valamilyen okból meghiúsul, az állam abban az esetben is biztosítja a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő tulajdonszerzésének lehetőségét a lakásbérleti jogviszony részletvétellé történő átalakulásával.

Megszabadulnak Ócsától is

Az állam egy elegáns mozdulattal megszabadul a rögös múltú, igencsak drágán épült ócsai lakóparktól is. Még 2011-be döntött úgy a kabinet, hogy a devizahitelesek megsegítését célozva szociális családiház-építési programba kezd. A programra Ócsát találták a legalkalmasabbnak, ahol a 2016-ban hatályon kívül helyezett kormányhatározat szerint minimum 66 hektáron, több ütemben összesen 500 házat, ebből azonban végül egy ütemben csak 80 családi házat húztak fel. Az ingatlanok a NET Zrt. kezelésébe kerültek, az első lakók 2013 nyarán költözhettek be. A 80 lakás azonban igencsak lassan, 2014 végére népesült be.

A mostani törvényjavaslat alapján az ócsai ingatlanok ingyenesen Ócsa város önkormányzata birtokába kerülnek - a lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten. Az önkormányzat az átadást követő két éven belül a bérlő számára a NET Zrt. által kötött lakásbérleti szerződésben meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg.

Az üres ingatlanokkal sem bajlódnak tovább

A NET-nél lévő megüresedett lakóingatlanok és úgynevezett tartalék ingatlanok hasznosításáról és értékesítéséről a jövőben az MNV Zrt. gondoskodik. A törvényjavaslat szerint az állami vagyonkezelő MNV Zrt. ezeket az a megüresedett ingatlanokat - elsősorban az egészségügyi ágazat szükségleteinek megoldása érdekében - szolgálati lakásként történő hasznosítására az egészségügyi tárca vagy az általa felügyelt, illetve irányítása alatt álló költségvetési szerv vagyonkezelésébe adja át.

Ha pedig ilyen célra sem kell, az MNV Zrt. az ingatlant az állami vagyonról szóló törvény szerint versenyeztetés útján értékesíti. Amennyiben az árverés is eredménytelen, akkor - e törvény erejénél - a megüresedett ingatlan ingyenesen a fekvése szerint illetékes helyi önkormányzat tulajdonába kerül.