A szakmai, érdekvédelmi szövetség folyamatosan figyeli a koronavírus-árvány hatását az építőiparra és a fejlemények nyomán javaslatokat készít az építőipar krízishelyzetének elkerülésére, a romló egészségügyi és piaci helyzet mérséklésére.

Legújabb javaslatcsomagjukban kiemelik, a tervező, kivitelező és mérnöki szolgáltató, lebonyolító vállalkozások az egészségügyi helyzetet szem előtt tartva, a lehető legnagyobb mértékben szeretnék folytatni a munkájukat. Ezért legfontosabb intézkedésnek a munkaerő és a munkahelyek megtartását szolgáló kormányzati intézkedéseket tartják. Azt szorgalmazzák, hogy a bevételek csökkenése, elmaradása miatt a járulékok alóli megfizetésére vonatkozó átmeneti mentesítést terjesszék ki az építőiparra is. (A 47/2020(III.18.) Kormányrendelet 4&(1)bekezdését terjesszék ki az építési ágazatra 2020 április 1.-től június 3o.-ig.) Indoklásuk szerint az építőiparban felmerülő költségek 50 - 60 százaléka a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költség, így ez a lépés a foglalkoztatás fenntartását segíti.

A megrendelő fizessen 5 munkanapon belül

A romló likviditási helyzetben életbevágó, hogy az elvégzett munka ellenértékéhez a vállalkozások minél előbb hozzájussanak. Miután 2020-ban a rendelésállomány 60 százalékát az állami és települési önkormányzatok adják, az ÉVOSZ azt javasolja, hogy ebben a megrendelői körben tegyék kötelezővé, hogy az államkincstár a befogadott számlákat 5 munkanapon belül fizesse ki, hogy aztán a generál vállalkozások mellett az alvállalkozók és beszállítók is gyorsan a pénzükhöz jussanak.

Az árfolyamváltozásnak kitett ágazatban a forintgyengülés rendkívül megdrágítja az import beszerzést. A most érvényben lévő vállalkozási szerződéseknél összességében 335 forintos euróárfolyamon kalkulált a közmegrendelő és a vállalkozó egyaránt. Az építési beruházások nagy mértékben uniós forrásból finanszírozódnak, ahol a kormányzat euró alapon tudja lehívni a forrásokat, így nem jelenthet különösebb költségvetési terhet a 335 forintos euróárfolyam fölötti import árveszteség rendezése, az árfolyamveszteség kormányzati kompenzációja - írja az ÉVOSZ.

Lelassul az előkészítés

A koronavírus járvány idején az építésgazdaság területén a mérnök tudnak otthoni- és táv munkavégzéssel dolgozni. A létesítmények tervezése, költségbecslése nem állhat le. Készülni kell a nemzetgazdaság építési-beruházási tevékenységgel való újra indítására is. Ehhez minél előbb ki kell adni a tervezési megbízásokat annál is inkább mert jelenleg ezzel pontosan ellentétes folyamatokat tapasztal az ÉVOSZ. Sok helyen lelassultak, leállni látszanak előkészítési folyamatok, amit - mint írják, a munkaegészségügyi, járványügyi helyzet ilyen mértékben nem indokol.

További javaslatok:

  • Tekintsenek el az önrevíziós bírságtól és kamattól.
  • Könnyítsenek a távmunkavégzéshez (home office-hoz) szükséges tárgyi és munkavédelmi feltételek teljesítésén.
  • Kiemelten vegyék figyelembe a munkamenet esetleges lassulását okozó körülményeket a közbeszerzések keretében megkötött szerződések teljesítése körében.
  • Vezessék be a hatósági engedélyezési eljárásokban hirdetmény útján a szükséges közmeghallgatásokat.
  • A kormány ajánlással éljen a települési önkormányzatok felé, hogy a járvány időszakában, az áruforgalom segítése érdekében lazítsák a behajtásokat korlátozó helyi rendeleteiket, mérsékeljék a közterületfoglalási és behajtási díjjaikat.
  • A nagyvolumenű építőanyagok szállításához az építésgazdaság területén működő vállalkozások kérhessék a belügyi szervek és a honvédség tehergépjárműinek és sofőrjeinek segítségét, közreműködését a fuvarozásokhoz.