Javaslatot tett a prostitúció és a szexmunka egész Európai Unió területén egységes szabályozására az Európai Parlament. A jelentés ugyanakkor komoly vitát váltott ki mind a megközelítés, mind a megfogalmazás miatt – számolt be az Euractiv. 

A Maria Noichl szociáldemokrata európai parlamenti képviselő által benyújtott jelentéstervezet

a prostitúcióra hivatkozik és nem az átfogóbb szexmunkát említi, emellett Abból indul ki, hogy a prostitúció a nők elleni erőszak egy formája. A tervezetet elutasító képviselők szerint viszont meg kell különböztetni azokat, akik kényszer hatására kínálnak és akik önként kínálnak szexuális szolgáltatást.

Az EP-képviselő arra is javaslatot tett, hogy a prostitúcióban részt vevők – figyelembe véve, hogy áldozatok – ne legyenek kriminalizálva. A kereslet visszaszorítása érdekében viszont felelősségre vonná a prostitúció közvetítőit és azokat is, akik igénybe veszik a szexuális szolgáltatást.

Megosztott a parlament, más irányt várnak az érdekvődők

Az Európai Néppárt képviselője szerint a szabályozásnak a kilépést és a társdalomba visszahelyezkedést kellene elősegítenie. Az első lépés pedig azoknak az okoknak a megszüntetése, amelyek miatt valaki a prostitúciót választja, vagy annak kiszolgáltatottjává válik.

zöldek és a liberálisok elutasítják a tervezetet. Szerintük különbséget kell tenni a prostitúció és a szexmunka között, figyelembe véve, hogy kényszer hatására cselekszik-e a szexmunkás, vagy önként kínál pénzért ellenszolgáltatást.

A két képviselőcsoport szerint a tervezet lényegében azt mondja ki, hogy a prostitúció csak kényszer hatására valósulhat meg, így emiatt minden formáját meg kell tiltani. Ez ugyanakkor nem életszerű megközelítés.

Sabrina Sanchez, az Európai Szexmunkások Szövetségének vezetője is ezt az álláspontot vallja, ezért szintén ellenezi a jelentésben javasolt szabályozási modellt, az úgynevezett skandináv modellt. Ez a modell arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dekriminalizálják a szexmunkásokat, miközben kriminalizálják a klienseket és a közvetítőket.

Nem ugyanazt jelenti a szexmunka és a prostitúció

A prostituáltak európai érdekképviselete szerint a kuncsaftok felelősségre vonása rossz irány, helyette

a nem kényszer hatására végzett szexmunka elismerését szeretnék, amely együtt járna például a munkavállalókat megillető jogok kiterjesztésével és a társadalombiztosítási jogosultsággal.

Sabrina Sanchez hozzátette: Belgium az egyetlen EU-s tagállam, ahol teljes mértékben legális a szexuális munka.

A szexmunka egy tágabb fogalom, lefed minden olyan szexuális szolgáltatást, amelyért fizetnie kell a kuncsaftnak. A szexmunka a prostitúció mellett más tevékenységeket is magban foglal, például a sztriptízt, a pornográfiát, az erotikus masszázst vagy a szextelefont.

Magyarország megengedőbb a prostituáltakkal

A legtöbb tagállamban a prostitúció szervezése törvényellenes, ezért a szexmunkát és a prostitúciót érdemben nem szabályozzák. Ez azt jelenti, hogy nem adóztatják, és a szexmunkások, de nem részesülhetnek társadalombiztosításban vagy nyugdíjban sem.

Magyarországon legális a prostitúció, ám hazánkban sem számít munkavállalónak a szexmunkás, a prostitúció szabályairól pedig „a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról” szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezik.

A törvény szövege nem tesz különbséget a szexuális munka és a prostitúció között: a prostituált az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt. A törvény szerint 

 

  • prostituáltként csak 18 éven felüliek szerezhetnek jövedelmet,
  • a jövedelem után adót kell fizetni és be kell tartani a vállalkozói és munkajogi szabályokat,
  • nyilvánosan csak az önkormányzat által kijelölt türelmi zónákban végezhető a tevékenység,
  • míg a védett övezetekben szigorúan tilos.
  • A szexuális szolgáltatást tilos rámenően ajánlani.

 

A kiskorúak prostitúciója és az emberkereskedelem ugyanakkor súlyos bűncselekmény, ezért a büntető törvénykönyv is rendelkezik az üzletszerű szexuális tevékenységről. A Btk. értelmében szabadságvesztéssel büntethető, aki

 

  • bárkit prostitúcióra kényszerít,
  • prostitúció céljából ingatlant más rendelkezésére bocsát, bordélyt üzemeltet,
  • segítséget nyújt kiskorú prostitúciójához,
  • vagy megsérti a nemi kapcsolatok társadalomban elfogadott rendjét (vérfertőzés, kerítés, kitartottság, szeméremsértés, erőszak, kiskorúakkal összefüggő szexuális cselekmény vagy pornográfia).
A magyarországi szabályozás a helyi aktivisták szerint nem megfelelő, mivel nem mérsékli a szexuális munkát végzőkkel szemben kialakult diszkriminációt. A gyakorlatban a hatósági fellépés felületes, a gyakorlatban a prostituáltak kriminalizálását jelenti, miközben nem foglalkozik az üzlet egyéb szereplőivel.

 

Az európai parlamenti képviselők a jelentéssel kapcsolatos vitát azzal zárták, hogy az Európa jövőjéről szóló párbeszéd része kell legyen prostitúció és az oda vezető társadalmi okok kezelése.