Teljes mértékben mentesülnek a hivatali procedúrától a háztartási, kerti kutak és a mezőgazdasági öntözési célú kutak tulajdonosai 2024-től. Ez azt jelenti, hogy nem lesz szükség engedélyeztetési eljárásra és nem kell bejelenteni azokat az új, vagy már meglévő kutakat, amelyek

  • mélysége nem haladja meg az 50 métert;
  • nem érintik az első vízzáró réteget;
  • háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak;
  • és vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók.

A 2024-től életbe lépő könnyítés azokra is vonatkozik tehát, akik új kutat létesítenének és azokra is, akik korábban engedély nélküli, vagy a kiadott engedélytől eltérő kutat üzemeltetnek – tudta meg a Napi.hu.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról várhatóan még májusban szavaz az Országgyűlés, a szöveg társadalmi egyeztetése már lezárult. Az új szabályok jövő januártól léphetnek érvénybe, amint lejár az év végéig meghirdetett kútamnesztia.

Sosem derül ki mennyi kút működik az országban

Nagy István agrárminiszter korábban már jelezte, hogy további könnyítés jöhet, mivel a sekély kutak nem érintik a felszín alatti vízkészletet, ezek forrása az összegyűlt csapadékvíz, vagyis a talajvíz, ezért környezetvédelmi szempontból nem jelentenek kockázatot.

Év végéig van érvényben a jelenlegi kútamnesztia, amelynek lényege, hogy a korábban szabálytalanul létesített sekély mélységű kutakat bírságmentesen bejelentsék a tulajdonosok, ezáltal fel lehessen mérni, pontosan hány használatban lévő kút található az országban.

A nagy vízigény kielégítését szolgáló, 50 méternél mélyebb, vagy speciális igényekre létesített kutak hatósági engedélykötelesek
A nagy vízigény kielégítését szolgáló, 50 méternél mélyebb, vagy speciális igényekre létesített kutak jövőre is hatósági engedélykötelesek maradnak

Mára azonban kiderült, hogy képtelenség felmérni, pontosan mennyi kút működik az országban, mivel az illegális kutak bírságmentes bejelentésének lehetősége sem vezetett eredményre az elmúlt években. A sekély, környezeti szempontból ártalmatlan kutak jelenlegi szabályozása gyakorlatilag teljesen megszűnik.

A jövőre hatályba lépő módosítás végleg rendezi a szabálytalanul létesített sekély kutak helyzetét, mivel

jövő januártól minden 2024 előtt ásott vagy fúrt kút automatikusan jogszerűen létesített lesz.

Az új szabályozás nem csupán a háztartási célú, hanem a mezőgazdasági öntözésre használt létesítményekre is vonatkozik.

Rendeződik a kerti kutak sorsa

Az új szabályozás rendezi a sekély kerti kutak helyzetét is azzal, hogy meghatározza a háztartási vízigényt kielégítő kutak jellemzőit. A háztartási használatra létesített kút:

  • mélysége nem haladhatja meg az 50 métert és nem érintheti az első vízzáró réteget;
  • a vízfelhasználás nem lehet több, mint évi 500 köbméter;
  • célja az ivóvízellátás vagy a háztartás vízigényének kielégítése;
  • gazdasági célú öntözésre nem használható.

Ez azt jelenti, hogy

a magántulajdonban lévő sekély kutak, elsősorban kerti kutak mentesülnek az adminisztrációs kötelezettségektől és mindössze a vízmennyiség korlátozására kell figyelniük a tulajdonosoknak,

ám nem életszerű, hogy a jellemzően kertöntözésre használt vízmennyiség meghaladja az évi 500 köbmétert. A vízügyi hatóság – ha egyáltalán tudomást szerez róla – hivatalból ellenőrizheti az érintett kutakat.

Nem mindenki ússza meg az ügyintézést 

Az új kútszabályozás szerint a sekély kutak továbbra is engedélykötelesek maradnak, ha a vízkészlet szempontjából kiemelt területen létesülnek.

Az ilyen kiemelt területek pontos meghatározása érdekében a vízügyi hatóságnak legkésőbb 2023. augusztus 31-ig el kell készítenie és közzé kell tennie az úgynevezett vízkészlet-védelmi országtérképet. A térkép alapján derül ki, pontosan hol marad kötelező a háztartási és mezőgazdasági sekély kutak létesítésekor a hatósági engedélyeztetési procedúra.

A vízkészlet-védelmi területeken található létesítmények mellett az ötven méternél mélyebb, gazdasági célú kutak létesítése és üzemeltetése továbbra is engedélyköteles marad, továbbá a hatósági eljárás kikerülésével, vagy az engedélytől eltérően használt illegális kutak után továbbra is kiszabható bírság.

Mi változik?

Jelenleg egy kút építéséhez és a használatához minden esetben hatósági engedélyre van szükség. A felszín alatti vízkészlet kizárólagos állami tulajdon. Az állam alaptörvényből fakadó kötelezettsége a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme, a fenntartható vízhasználat során pedig figyelembe kell venni a jövő generációinak érdekeit is.

Nincs kivétel tehát, a kerti kút létesítése és használata jelenleg még engedélyhez kötött épp úgy, mint a mezőgazdasági vagy egyéb gazdasági célú, esetleg ivóvíz fogyasztásra használatos kút.

Bizonyos feltételek mellett 2020 óta lehetőség van az egyszerűsített eljárásra, de megmaradt a korábbi, többlépcsős vízjogi engedélyeztetési procedúra is. A hatósági jogkör is töredezett, mivel kúttípustól függ, hogy a település jegyzője, a vízügyi hatóság vagy a Belügyminisztérium az illetékes-e kútügyben.

Feketén fúratott kút lapul a kertben? Így úszhatja meg a bírságot!

Év végéig van lehetőségük a szabálytalanul létesített kutak tulajdonosainak, hogy bejelentsék létesítményüket, és elkerüljék a büntetést. A kútamnesztia a kerti kutakat és a mezőgazdasági és a gazdasági célú létesítményeket is érinti, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat. Bővebben>>>