A SAFE (Simple Agreement For Future Equities) tökéletesen illik a frissen alakult, ígéretes jövővel rendelkező cégek céljainak eléréséhez – hívja fel a figyelmet a Taxative, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda blogja.

Nem véletlenül, az amerikai kockázati tőkepiacon talán a legelterjedtebb szerződéstípus kezdő vállalkozásokba történő befektetések vonatkozásában. Ezzel szemben a magyar jogszabályok minderre csak macerásan, kerülő úton adnak megvalósítási lehetőséget. Ezt a hiányt igyekszik pótolni egy nemrégiben benyújtott törvénymódosítás-javaslat – hangsúlyozza dr. Enzsöl Tamás.

Kikerülni drága, hosszú tárgyalássorozatokat

A gondolat a SAFE megalkotása mögött az volt, hogy szükség lenne egy olyan, a piac által teljes mértékben elfogadott szerződéstípusra, ahol lényegében csak a számokat kell beírni a feleknek.

Ami pedig a többi feltételt illeti, azok tárgyalásra sor sem kerül – úgyis mindkét oldal ismeri, elfogadja.

Ezzel megúszhatók a sokadszori, drága és hosszadalmas tárgyalások, minimalizálhatók a tanácsadói költségek – mindezt egy olyan állapotban, amikor a céltársaság tekintetében még reális értékelést sem lehet végezni.

A befektető az ötletet és a megvalósíthatóságot finanszírozza

Az aláírással egyidejűleg a befektető közvetlen finanszírozást juttat az adott startup számára. Mivel ebben a fázisban nem állnak rendelkezésre adatok a cég értéke és jövedelmezősége tekintetében, ezért a befektető pusztán az ötletet és annak megvalósíthatóságát finanszírozza – a lehető legnagyobb mértékben viselve a kockázatot.

Mit kap a kockázat ellenértékeként? Automatikus részesedést kap a cégben, egy diszkontált árfolyam, vagy előre meghatározott cégérték plafon alkalmazásával.

Amennyiben a befektetés mégsem sikeres és a cég fizetésképtelenné válik, vagy megszüntetésre kerül, úgy a SAFE befektető elsőbbségi jogokat kap a vagyon felosztása tekintetében. Ugyanakkor azonban biztosíték nincs a teljes befektetett összeg visszakapására.

Önmagáért beszél, hogy a SAFE mintaszerződés összesen hat oldal, nem pedig több száz.

Miért nem működik mindez Magyarországon?

Mivel a SAFE egy könnyű, gyors és fájdalommentes tőkebevonási módszer, ezért a magyar kockázati tőkepiac is nagyon igényelné annak a használatát. Ez elé azonban a jelenlegi magyar jogrendszer számos akadályt gördít.

Kiindulási pont, hogy a SAFE jelenleg nem kategorizálható be egyetlen szerződéstípusba sem, több szerződéstípus ismérveit tartalmazza. Ezért egy jogásznak óvatosan kell lavíroznia a rendelkezésre álló jogi lehetőségek között, ez értelemszerűen meghosszabbítja munkát, bizonytalanságot eredményez, és ezzel elveszi az amerikai módszer legnagyobb előnyét.

További gond: a SAFE egy atipikus kölcsön, márpedig üzletszerű kölcsönnyújtás kizárólag az MNB engedélye birtokában végezhető. Értelemszerűen nincs olyan angyal befektető, aki szeretne egy hosszas, hatósági engedélyeztetési eljáráson keresztül menni.

Fény az alagút végén

Ebben a jelenlegi szituációban reményt keltő, nemrégiben benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely szándékai szerint megteremtené a magyar jogi alapot is. (A technika első olvasatra kicsit bonyolultnak tűnik, de mégis előrelépésről beszélhetünk – a szerk.)

A végső megoldás valamikor talán az lehet, hogy a SAFE szerződések bekerülnek a Polgári törvénykönyvbe.