Ez a bank a csoporton belül egyedüliként végez majd kereskedelmi banki tevékenységet, a banki szolgáltatások teljes körét nyújtja az ügyfeleinek. A Takarék Csoport 2019-2023-as időszakra szóló üzleti stratégiáját ma fogadta el a Takarékbank Zrt. közgyűlése.

Az egyesülési folyamat folytatásának, az országos fúziónak nincs észszerű piaci alternatívája. Ezt követeli a piac logikája, és ezt támasztják alá az eddig lezajlott egyesülések, valamint a takarékok nemzetközi tapasztalatai is. Az új, közös stratégia egyhangú támogatása, közgyűlési elfogadása új fejezetet nyit a takarékok másfél évszázados történelmében és tartós növekedési pályára állítja a csoportot - mondta Vida József, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A tervek szerint első körben főként a részvénytársasági formában működő, egymással határos működési területtel rendelkező szövetkezeti hitelintézetek egyesülnek 2019 április végéig. A második körben, 2019 őszéig a takarékszövetkezeti formában működő hitelintézetek fúziójából egy új, egyesült takarékszövetkezet jön létre.

Így 2020-ig az új kereskedelmi bank és az új, egyesült takarékszövetkezet, valamint a mostani Takarék Kereskedelmi Bank egyesülésével áll fel a Takarék Csoport új, univerzális kereskedelmi bankja.

Az egyesült kereskedelmi bank mellett megmarad a Takarék Jelzálogbank Nyrt., amely továbbra is szakosított hitelintézetként végzi tisztán jelzáloglevél-kibocsátói és refinanszírozói tevékenységét. Mind az új kereskedelmi bank, mind a Takarék Jelzálogbank továbbra is szövetkezeti hitelintézetként működik.

A Takarékbank Zrt. a csoport központi bankjaként működik tovább, jelenlegi állományait teljes egészében az új kereskedelmi banknak adja át. Megmarad a takarékok ügyfelei számára a piacon egyedülálló biztonságot jelentő garanciaközösség, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja továbbra is változatlan módon egészít majd ki. Az ügyfelek számára pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatásokat, továbbá a Takarék Csoport tagjainak különböző szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatok továbbra is a Takarék Csoport tagjaiként működnek majd.

Az integráció központi szerve továbbra is a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) lesz, amely megőrzi a jelenlegi törvényi szabályozás szerinti funkcióit, hatásköreit, elsősorban szabályozó és felügyeleti szerepét. Az integrációs szervezeti tagság a jövőben is feltétele lesz az integrációban történő részvételnek és együtt jár az integrációs egyetemleges felelősséggel. Az állam által a takarék szektornak még 2013-ban juttatott 135 milliárd forint továbbra is feloszthatatlan vagyonelemként áll rendelkezésre és a tőkehelyzet erődítésén keresztül járul hozzá a fokozódó üzleti aktivitás támogatásához.

A fiókok jelentős korszerűsítésen és átalakításon mennek keresztül, aminek eredményeként az ügyfelek a csoport bármely fiókjában, az ország bármely pontján tudják majd pénzügyeiket intézni. A fiókprogram révén a csoport évi 7 milliárd forintos költségmegtakarításra számít. A csoport működési költségeit 5 év alatt 25-30 milliárd forinttal kívánja csökkenteni, 2023-ra 10 százalékos piaci részesedés elérésével és évi 30 milliárd forint körüli, fenntartható adózott eredménnyel számol.