Átláthatóan meg kell különböztetni az állampolgárok (akár mint munkavállalók), a vállalkozások, mint jogi személyek és a munkahelyek, mint a jövőbeni piaci igények kielégítésére alkalmas potenciálok megsegítésének módozatait és az ezt szolgáló forrásokat - véli a szervezet.

Az MGYOSZ egyetért a kormányzat a napokban a leginkább válság sújtotta ágazati szereplők támogatására meghozott rugalmas és gyors döntéseivel. Ugyanakkor további gyors intézkedéseket vár, mivel számos más ágazat, mely szintén teljesen ellehetetlenült, kimaradt eddig a sorból.

Az egyik legfontosabb teendő a foglalkoztatás lehetséges mértékű fenntartását, a munkahelyek minél nagyobb számban való megtartása, azaz a vállalkozások életben maradásának segítése. Ehhez elengedhetetlen bizonyos további munkaügyi szabályok időleges módosítása, segítve ezzel a károk enyhítése és a jövőbeni újrakezdéshez szükséges kapacitások megőrzése érdekében szükséges, rugalmas munkaadói intézkedések megtételét, helyi egyeztetések nélkül is, átmeneti jelleggel lehetővé kell tenni:

  • a munkaköri leírástól való eltérést;
  • az otthoni munkavégzés esetén a munkáltatói kártérítési felelősség felfüggesztését;
  • a csoportos létszámcsökkentési szabályok felfüggesztését;
  • a szabadságkiadás 15 napos közlési határidejének felfüggesztését;
  • a következő évekre vonatkozó fizetett szabadságok egy részének kiadását és ezek elszámolásának szabályozását;
  • a túlmunka, a pihenőidő, az ügyelet, a készenlét és a munkaidő beosztás szabályainak enyhítését;
  • általános járulékelengedés szükséges azon munkavállalóknál, akik a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek, de munkaviszonyban maradnak és bért kapnak.

 

Az MGYOSZ azt is javasolja, hogy az állam és az önkormányzatok, mint megrendelők legyenek nyitottak az esetenként szükségessé váló szerződésmódosításokra, elsősorban a teljesítési határidőknél, valamint szenteljenek nagyobb figyelmet a vállalkozások felé fennálló tartozásaik és a támogatások kifizetésének időbeli pénzügyi teljesítésére. Az állam és
az önkormányzati szervek átmenetileg (a szerződés vonatkozó részétől függetlenül) vállalják azt, hogy a kifizetéseket például. 5 munkanapon belül teljesítik, hozzájárulva ezzel a vállalkozások likviditási helyzetének javításához - hangzik a javaslat.

Kiemelt figyelmet kell szentelni a gazdasági folyamatokban meglévő szolgáltatások működésének fenntartására, elkerülendő a dominóeffektusok kialakulását. Kiemelten fontos a szállítmányozás helyzetének stabilizálása, ezen belül:

  • az uniós országokkal koordinált intézkedések a határátkelés gyorsítására;
  • országon belüli korlátozások felfüggesztése;
  • településeken belüli korlátozások, behajtási tilalmak felfüggesztése.

Átmeneti szabályokkal elejét kell venni bármely gazdasági szereplő (cégmérettől, iparágtól, nemzetiségtől, tulajdonosi szerkezettől függetlenül) a helyzetből fakadó visszaélésének mind a vevők felé (árazás; indokolatlan, érdekalapú nem teljesítés), mind a beszállítók felé (átvétel indokolatlan megtagadása; vis maior helyzetek el nem ismerése) és ha mégis ilyen
történne, szigorúan szankcionálni kell. Ugyanígy kell tenni a munkaadó-munkavállaló viszonyban történő etikátlan és/vagy jogszerűtlen lépések esetén - írta közleményében az MGYOSZ.