Azt írták: a gyorsan változó, új világrendben Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája egy modern, ütőképes hadsereg, ezért már évek óta tart a korszerű fegyverrendszerek beszerzése, a harctéri követelményeknek megfelelő személyi felszerelések fejlesztése és a katonai hivatást méltóan elismerő illetmények bevezetése. Hozzátették: a modernizálás és korszerűsítés mellett kiemelt feladat a katonák harcos szellemiségének megteremtése is, "amelyet a vérrel írt hagyományok éltetnek".

Magyarország, a Magyar Honvédség azonban nem rendelkezik egy olyan működő, saját történelmi általános- és csapathagyomány rendszerrel, ami szilárd morális értékrendként szolgál a katonák számára

- jegyezték meg.

Magyarok helyett szovjet-orosz példaképek

Hozzátették: 1945 után Magyarország "kényszerűen nagyon gyorsan és drasztikusan szakított" az addig meglévő és igen erős nemzeti tradíciókkal, a magyarok helyett szovjet-orosz példaképeket állítottak a katonák elé, akikhez nem lehetett érzelmileg kötődni. A haderő a rendszerváltás után sem kapta vissza korábbi hagyományait, sőt a felszámolások, átszervezések tovább nehezítették a csapathagyományok újra-, illetve kialakítását. E történelmi múltnak és folyamatoknak mai napig ható következménye az igazi, élő történelmi csapathagyományok hiánya - írták.

Kiváló alkalom a hagyományrendszer újraalkotására

Közölték: a most kiteljesedő haderőfejlesztés kiváló alkalmat nyújt a Magyar Honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotására. A végső cél az, hogy a Magyar Honvédség visszanyerje azt a nimbuszát, hogy egy olyan általános köztiszteletben álló nemzeti intézmény legyen, mely a magyarság megmaradásának letéteményese és biztosítéka - írták. Ennek megfelelően változik meg az alakulatok hadrendi száma és az elnevezések megválasztása. Emellett egy eddig hibásan alkalmazott gyakorlat is megszűnik és a jövőben a hadrendi számot megelőzi a névadó.

A név és számválasztás hátterében az a megfontolás állt, hogy a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, a névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Ilyen például a korábbi MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred új elnevezése: MH Dánielfy Tibor 205. Rakétaezred

- írták.

Megjegyezték, szintén a régi nemzeti hagyományokhoz nyúlik vissza az MH Bakony Harckiképző Központ új elnevezése, a MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság.

Így születtek meg a magyar hadtörténelem sajátosságait figyelembe vevő új alakulat megnevezések, ami immár lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar katonák nagyon dicső, vérrel írt múltú alakulatok töretlen tradícióját vallhassák magukénak, és valódi hősök állhassanak példaképül előttük

- olvasható a cikkben.

A Magyar Honvédség Parancsnokságának jogutód szervezete a Honvéd vezérkar, amelynek feladata az ország katonai védelemre való felkészítésének stratégiai szintű tervezése és szervezése, továbbá ez a Magyar Honvédség katonai tevékenységének felső és műveleti szintű feladatait irányító vezető szerve.

 

A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnoksága alá tartozik

 • a MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (Debrecen),
 • a MH Klapka György 1. Páncélosdandár (Tata),
 • a MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár (Hódmezővásárhely),
 • a MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred (Debrecen),
 • a MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred (Szentes),
 • a MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred (Székesfehérvár),
 • a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (Budapest).

 

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság alá tartozik

 • a MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár.

 

A Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság alá tartozik

 • a MH 47. Bázisrepülőtér,
 • a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár,
 • a MH Kiss József 86. Helikopterdandár,
 • a MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred.

 

A Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alá tartozik

 • a MH 1. Területvédelmi Ezred,
 • a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred,
 • a MH 3. Területvédelmi Ezred,
 • a MH 4. Területvédelmi Ezred,
 • a MH 5. Területvédelmi Ezred,
 • a MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred,
 • a MH 7. Területvédelmi Ezred, a MH Anyagellátó Raktárbázis,
 • a MH Lahner György 2. Ellátóezred,
 • a MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság,
 • a MH Geoinformációs Szolgálat,
 • a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
 • a MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság.

 

A MH Kiberműveleti Parancsnokság alá tartozik

 • a MH Kiber- és Információs Műveleti Központ,
 • a MH Haderőmodernizációs.

 

A Transzformációs Parancsnokság alá

 • a MH Altiszti Akadémia,
 • a MH Ludovika Zászlóalj,
 • a MH Béketámogató Kiképző Központ.