2023 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 5,8, importja 0,2 százalékkal nőtt a megelőző év azonos időszakához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az aktívum 2,6 milliárd euró volt, 462 millió euróval több a 2022. IV. negyedévinél. 2023-ban a szolgáltatás-külkereskedelmi aktívum 11 milliárd eurót ért el, 2,1 milliárd euróval többet, mint egy évvel korábban.

2023. IV. negyedévben az export értéke 8,5 milliárd euró (3,3 ezer milliárd forint), az importé 5,9 milliárd euró (2,3 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,6 milliárd eurót (1 ezer milliárd forintot) tett ki.

A szolgáltatáscsoportok közül az üzleti szolgáltatások 594, a szállítási szolgáltatások 580, a turizmus 903 millió euróval járultak hozzá a 2023. IV. negyedéves aktívumhoz.

Szolgáltatásexportunk 63, -importunk 74 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 1,1 milliárd eurós többlet keletkezett.

Első számú partnerünk továbbra is Németország, amellyel az összforgalom 21 százalékát bonyolítottuk le. A második legfontosabb, az Amerikai Egyesült Államok 9,7, míg a harmadik helyen álló Ausztria 7,8 százalékkal részesedett a kereskedelemből.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 47 százalék (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26 százalék) volt, ezt követte a szállítási szolgáltatások 23, majd a turizmus 20 százalékos részesedéssel. Az import tekintetében a legkiemelkedőbb szintén az üzleti szolgáltatások részaránya volt 58 százalékkal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 32 százalék), miközben a szállítási szolgáltatások 23, a turizmus 14 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból. 

2023. IV. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest a szolgáltatásexport euróban számított értéke 5,8 százalékkal nőtt (forintban 1,6 százalékkal csökkent), az import értéke 0,2 százalékkal növekedett (forintban 6,9 százalékos csökkenés volt). Az aktívum 462 millió euróval (114 milliárd forinttal) meghaladta a megelőző év azonos időszaki többletét.

Az aktívum mérsékelt bővüléséhez elsősorban a turizmus és a bérmunka-szolgáltatások egyenlegének 270 és 135 millió eurós növekedése járult hozzá, fontos azonban kiemelni a szállítási szolgáltatások egyenlegében bekövetkezett 20 millió euró értékű csökkenést.

Aktívumunk az európai uniós forgalomban 23 százalékkal, 201 millió euróval vált kedvezőbbé, amihez jelentősen hozzájárult két kiemelt partnerünkkel, Németországgal és Írországgal folytatott kereskedelmünk egyenlegének 116 és 60,4 millió euró értékű javulása.

Az EU-n kívüli országok esetében a többlet 261 millió euróval, 20 százalékkal emelkedett. A legnagyobb értékű egyenlegjavulást, 154 millió eurót Svájc viszonylatában regisztráltuk.

A kivitel értéke 2023-ban 33,7 milliárd euró (12,9 ezer milliárd forint), a behozatalé 22,7 milliárd euró (8,7 ezer milliárd forint) volt. A kivitel értéke az egy évvel korábbihoz képest 11,6 százalékkal (3,5 milliárd euróval), a behozatalé 6,7 százalékkal (1,4 milliárd euróval) bővült.