" Az átállás részleteinek kidolgozásához és gondos lebonyolításához ez az idő ijesztően kevésnek tűnik, a sietség oka nehezen érthető. A Hír TV-ben, a törvénytervezettel foglalkozó interjúban Bódis József államtitkár a modellváltás előnyei mellett érvelt, ugyanakkor elmondta, hogy az egyetemnek vannak a 'vezetéssel, vezetőváltással kapcsolatos megoldandó feladatai'.

Megítélésünk szerint az SZFE elvégezte a vezetőváltással kapcsolatos feladatát. A szenátus 2019. november 29-én nyílt pályázat után, jogszerűen rektorjelöltnek állította Upor László egyetemi tanárt, akit a mai napig nem neveztek ki. Ennek ellenére, az egyetemi közösség bizalmát élvező vezetés irányításával, az oktatás, a vizsgáztatás és a felvételik továbbra is zavartalanul folynak.

Félrevezetőnek és sajnálatosnak tartjuk, hogy a modellváltásról szóló riportban elhangozhatott az a szakszerűtlen és sokszor ismételt állítás is, hogy "az egyetem balliberális intézmény".

A minisztérium álljon ki az egyetemi autonómia mellett

Egyetemünkön szakmát és a világra érzékeny, árnyalt gondolkodást tanítunk. Meggyőződésünk, hogy a művészeti képzés természeténél fogva kizár mindennemű ideológiát, világnézeti befolyásolást. Az SZFE-n végzett hallgatók szakmájuk kiváló és sokszor díjazott képviselői, Magyarország kulturális és művészeti életének megkerülhetetlen résztvevői. Bízunk oktatóink szaktudásában, akkreditált mintatanterveinkben, hallgatóink tehetségében.
Éppen ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a fenntartó minisztérium kiáll az egyetemi autonómia mellett, és az alapítványi modellváltás egyik fontos, elérendő céljaként az egyetemek autonómiájának további erősítését határozza meg.

Választás, szenátus, nyílt pályázat

Értelmezésünkben a modellváltás után - az Alaptörvény X. cikk (1) bekezdésével összhangban - az egyetem legfőbb döntéshozó szerve továbbra is az egyetem polgárai által megválasztott szenátus lesz, és az egyetem felelős vezetőjét, a rektort, nyílt pályázat útján a szenátus választja ki és terjeszti fel kinevezésre. Az oktatókat, az intézetvezetőkkel egyetértésben, az egyetem rektora nevezi ki, a szenátus jóváhagyásával. Az oktatás kereteit az akkreditációs folyamatban elfogadott tananyagok szabják meg mind az elmélet, mind a gyakorlat területén.

A tanszabadság, az esélyegyenlőség, valamint a politika- és ideológiamentes oktatási és képzési tevékenység megtartására a fenntartóval közösen törekszünk.

Más mondott a minisztérium

A törvényjavaslat benyújtását megelőző tájékoztatásokon, melyeket Bódis József államtitkár és Horváth Zita helyettes államtitkár tartottak, többször elhangzott, majd egy levélben is megerősítették, hogy a kormány és a fenntartó is kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézmény számára ideális működési formát az egyetemmel együttműködésben alakítsák ki. Biztosítottak bennünket, hogy 'ez a munka a leendő kuratórium, a jelenlegi fenntartó, az egyetem vezetése és a hallgatók bevonásával' történik majd. A közösen kidolgozandó alapító okiratok 'lehetőséget biztosítanak az egyetem és a kuratórium közötti fékek és ellensúlyok ideális kialakítására'. Felkértek bennünket, hogy bővebb listával tegyünk ajánlatot az ötfős kuratórium tagjaira, melyből egy lehet az egyetemmel alkalmazotti viszonyban. Az utolsó szóbeli tájékoztatás alapján abban is reménykedhetünk, hogy újra napirendre kerül az új campus-beruházás, amely az egyetem méltatlan infrastrukturális állapotát rendezi.

A fentiek alapján bízunk abban, hogy az egyetem és a fenntartó érdekei közösek, és a modellváltás nem csak megőrzi a 155 éves múltú intézmény oktatásának nemzetközi hírű színvonalát, de minél több területen újabb lehetőségeket nyit az egyetem előtt. Csak remélni tudjuk, hogy a szűk három hónap elegendő lehet a részletek közös kidolgozására" - írta közleményében a SZFE.

A közlemény kiadója:

  • Bagossy László, a Színházművészeti Intézet vezetője
  • Balázs Gábor, a Film- és Médiaintézet vezetője
  • Gáspár Máté, az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézet vezetője
  • Karsai György, a Doktori Iskola vezetője
  • Németh Gábor rektori tanácsadó
  • Novák Eszter oktatási rektorhelyettes

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) május 26-án éjjel benyújtotta az Országgyűlésnek a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítványi kézbe adásáról szóló törvényjavaslatot. Az alapítvány alapítója az innovációs miniszter, ő jelöli ki a kuratórium tagjait is. Az átalakítás az ITM szerint "a jövőben a magyar kultúra fejlődését is biztosítja".