Kína felemelkedése egy pszichológiai problémára hívja fel a figyelmünket Európában. Ahelyett, hogy tanulnánk, megmagyarázzuk, hogy miért nincs az, ami Kínában, Magyarország azok közé tartozik, akik felismerik, hogy egy globális paradigmaváltás küszöbén vagyunk, amit sokan még mindig nem akarnak beismerni - tudósít a Portfolio.

Az egy hatalmi központú világ több erőközpontúvá válik, aminek szükségszerű következménye, hogy nincs róla közmegegyezés. Ennek a váltásnak most is - mint korábban mindig - szükségszerű eleme, hogy régi rend híveinek vitát kell folytatni az új rend híveivel. A fő kérdés, hogy hogyan értelmezzük a jelenlegi politikai helyzetet. A régi paradigma hívei folyamatosan azt próbálják elhitetni, hogy nem lehet olyan változásokat előidézni, amit például a múlt héten beiktatott Donald Trump akar.

Orbán szerint egy kulcsmondatot kaptunk a múlt héten az új amerikai elnök beszédéből.

Engedélyt kaptunk a legmagasabb világi helyről, hogy nekünk is szabad magunkat az első helyre tenni. Nagy dolog ez, nagy szabadság, nagy ajándék.

Ha megértjük Trump szavait, akkor világos, mi a küszöbön lévő óriási változása alapvető üzenete:

Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy saját magát tegye az első helyre. A multilaterlizmus vége van, és a biltilateralizmus, vagyis a kétoldali megállapodások korszaka köszöntött be. Ezzel igazolhatóvá válik, hogy döntések meghozatalakor a nemzet érdekét kell előtérbe helyezni - fogalmazott Orbán.