Magyarországon 2012. január 1-je óta öregségi nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet igénybe venni. Azonban voltak és vannak is olyan lehetőségek, amikor ez igénybe vehető: jelenleg korkedvezményt csak a nők 40 szabály szerint lehet szerezni, de 2012. előtt többféle okból, jogcímen volt lehetőség a nyugdíj korhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjat igénybe venni. Élhettek ezzel például bizonyos foglalkozásokban dolgozók (például tűzoltók, katonák) a szolgálati nyugdíj esetében, vagy hosszú szolgálati idő alapján előrehozott öregségi nyugdíjat is lehetett igényelni.

Fontos tényező lehet a szolgálati idő révén közvetve, de a keresőtevékenység miatt közvetlenül is az összegre, hogy aki élt valamilyen korkedvezményes lehetőséggel, hogyan és mikor számíttathatja újra a nyugdíját. A nők 40 nyugellátásában részesülő hölgyek esetében a nyugdíj korhatár betöltése semmilyen változást nem hoz nyugdíjuk szempontjából, akkor sem történik meg annak ismételt megállapítása, újraszámítása, ha dolgoztak nyugdíjuk mellett, mert saját jogú nyugdíjasként nem szereztek további szolgálati időt. Viszont a többi csoport esetében van jelentősége a keresőtevékenységnek - derül ki az Adó.hu cikkéből.

Az előrehozott öregségi nyugdíj, a hosszú szolgálati idejű nyugdíj, vagy a hivatásos szolgálati jogviszony alapján keletkezett szolgálati nyugdíj esetében korlátozott összeghatárig lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszoros összege, 2021-ben 3 013 200 forint. Esetükben a munkaviszonyukkal vagy szerződéses munkájukkal az érintett személyek szolgálati időt szereznek nyugdíjjárulék fizetése alapján. Mivel a korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, az ellátásban részesülő nem nyugdíjas, így szerezhet további szolgálati időt, szemben az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalókkal.

Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerez az ellátásban részesülő személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amely időponttól korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt megállapítását. Ez a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető, a számításkor pedig a 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap időszakát veszik figyelembe.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított összeg, a jövőben ez kerül folyósításra. A korhatár előtti ellátásban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során is alkalmazni kell a fentieket azzal, hogy ahol fenti rendelkezések öregségi nyugdíj korhatár betöltését említik, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni - teszi hozzá a portál.

2020. második félévében az 1956. első félévében születettek töltötték be nyugdíj korhatárukat a hatvannegyedik életév betöltését követő 183. napon. Az 1956. második félévében születettek 2021. első félévében érték el ezt az életkort.