A parlament augusztusban elfogadta a nyugdíj melletti munkavégzés lehetőségeit érintő új szabályokat, amelyek 2018. január 1-jén lépnek hatályba. A cél az volt, hogy segítsék a nyugdíjasok munkavállalását, amellyel többek között a munkaerőhiányt akarja enyhíteni a kormány. Ezeket a változásokat foglalta össze az Adó.hu szakértője, Molnárné Balogh Márta szakértő.

A legfontosabb változás az adókedvezményes idős kori munkavállalás esetén, hogy az év elejétől nem kell nyugdíjjárulékot fizetni a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített munkatörvénykönyv szerinti jogviszonyban elért kereset után. Ez viszont csak a korra vonatkozik, a keresőtevékenységgel kapcsolatos összegszerűségi korlátozás hatályban marad, és az is fontos, hogy milyen munkát végez valaki.

Elsőként azt kell megjegyezni, hogy nyugdíjkorhatár betöltése előtt évente a minimálbér tizennyolcszoros összegéig lehet a nyugdíj folyósítása mellett keresőtevékenységet folytatni. A nyugdíjkorhatárt elértek esetében a kereset nem számít az összeghatár-számításba. Viszont minden esetben figyelembe kell venni a megbízási szerződés alapján végzett tevékenységért kapott díjazást. Ugyanez érvényes a nyugdíjjárulék-köteles keresetekre.

Fontos kitétel az is, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek nyugdíjuk folyósítása mellett korlátlanul folytathatnak keresőtevékenységet a versenyszférában. A közszférában a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell a nyugdíjfelvételt.

Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja, hogy a közszférában történő foglalkoztatása megszűnt - írja a szakértő, aki hozzáteszi, hogy a szüneteltetés időtartama alatt az érintett így is nyugdíjasnak minősül. A szüneteltetést követően a nyugellátás az időközben történt nyugdíjemelésekkel, és 0,5 százalékos mértékű növeléssel kerül folyósításra.

Az is változik, hogy szét kell választani az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két személyi kört: vannak a korhatár előtti ellátásban részesülők, valamint a nők 40 kedvezmény alá tartozók. Ugyanis a 2019-es változás azonban csak a saját jogú nyugdíjas esetében jelent járulékmentességet adni a munkaviszonyban elért jövedelemnél, (más jövedelemnél nem) a korhatár előtti ellátásban részesülők számára azonban itt sem. A kort nem betöltöttek továbbra is évente az adott év legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát meg nem haladó összeghatárig kereshetnek ellátásuk egyidejű folyósítása mellett. Az összeghatár 2018-ban 2 484 000 forint, ha ezt elérik, akkor az adott hónap első napjától az év végéig szünetel az ellátás folyósítása.

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a nők negyven év jogosultsági idővel megállapított kedvezményes nyugellátása melletti keresőtevékenységre is, ha a jövedelem nyugdíjjárulék alapjául szolgál. Viszont ha - a korhatárt be nem töltöttek és a nők40 kedvezménnyel élők - a közszférában helyezkednek el, akkor a korhatárt betöltött személyekre nézve már ismertetett szabályok alkalmazandók.