A felmérés, amelyet 2005 óta évente uniós módszertan szerint végez a hivatal, kitér a fogyasztásra, lakáshelyzetre és életkörülmények vizsgálatára. A kérdések internetes önkitöltéssel és kérdezőbiztosok segítségével egyaránt megválaszolhatók.

Március 1-től a KSH mintegy 10 ezer háztartásban méri fel azok jövedelmi helyzetét, fogyasztását, valamint lakás- és életkörülményeit. A felmérésből kapott adatok fontos információt jelentenek a háztartások aktuális gazdasági viselkedésének megértéséhez, adatokból képet kaphatunk a jövedelmi viszonyaikról, fogyasztási és megtakarítási szokásaikról. A felmérés célja, hogy uniós szinten összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások gazdasági helyzetéről, életkörülményeiről.

Az adatgyűjtést a KSH az Európai Parlament és a Tanács 1177/2003/EK (2003. június 16.) számú, a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról szóló rendelete alapján hajtja végre. Az adatfelvétel Magyarországon 2005 óta az Európai Unió azonos módszertana alapján zajlik. A feldolgozott adatokat a KSH minden év decemberében publikálja. A tagállamok validált adatai az Eurostat honlapján érhetők el.

A mintában szereplő háztartásokat matematikai-statisztikai módszerrel véletlenszerűen választották ki. Az adatfelvétel két részből áll: a most induló éves adatgyűjtés során olyan háztartásokat keresünk fel, ahol a felvételt megelőző évben két héten keresztül fogyasztási naplót vezettek. A háztartások életkörülményeiről alkotott kép az éves kérdőív háztartási, személyi és fogyasztási blokkjainak információi alapján válik teljessé.

A mintába került háztartásokat a KSH igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel, akik tájékoztatást adnak a kétféle kitöltési lehetőségről. A kérdőív megválaszolható a kérdezőnek személyes válaszadással (2018. március 1. és május 10. között), illetve internetes önkitöltéssel (2018. március 1. és március 31. között). Az adatfelvétel a válaszadók számára önkéntes. Az internetes válaszadók között 3 darab táblagépet sorsolunk ki.