Korkedvezmény 2015. január 1-től már nem szerezhető, de a korábban megszerzett korkedvezmény - időkorlát nélkül - korhatár előtti ellátás igénybevételére jogosít - olvasható a nyugdíjszakember vg.hu-n megjelent cikkében.

A korábbi szabályok szerint kétévi korkedvezményben részesült egyebek között az a férfi, aki legalább tíz éven át, és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az a személy, aki legalább hat éven át száz kilopascalnál (vagyis a normál légköri nyomásnál) nagyobb nyomású légtérben dolgozott. Emellett az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. január elsejét megelőzően hatályos szabályai szerinti egy év korkedvezményre - az egyéb feltételek teljesítése esetén - a bányász akkor is jogosult, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben csak három évet töltött el.

A korkedvezményre jogosító munkaköri jegyzék azonban csak civil állásokat sorol föl, sem a honvédségnél, sem a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati viszonyban álló személyekre nem terjed ki. A nyugdíjtörvény egyik korábbi, 2011. december 31-ig hatályos rendelkezése szerint viszont figyelembe kell venni a hivatásos szolgálatban ténylegesen eltöltött szolgálati időt a korkedvezményre jogosultság szempontjából. Külön feltételekkel a nem hivatásos szolgálatban vagy más állam hadseregében, valamint a továbbszolgáló állományban eltöltött időt is figyelembe kell venni korkedvezményre jogosító időként.

Azoknak a nyugdíjjogosultsága, akik maradtak a hivatásos állomány tagjai, 2012. január 1-től a korhatár előtti nyugdíjak - köztük a szolgálati nyugdíjak - megszüntetésével alapvetően átalakult. Az 1954-ben vagy korábban született, és már szolgálati nyugdíjban részesülő személyek tekintetében nem történt változás, változatlan összegben megilleti őket immár öregségi nyugdíj címén a korábbi szolgálati nyugdíjuk. Az 1955-ben vagy utána született, és 2011. december 31-én már szolgálati nyugdíjban részesülő személyek nyugdíja átalakult szolgálati járandósággá, és a járandóság összege a mindenkori személyi jövedelemadó mértékével - jelenleg 15 százalék - csökkent (amellyel szemben viszont lehetőség van a családi adókedvezmény érvényesítésére).

Minden olyan hivatásos állományban lévő személy, aki nem tartozott az előbbi két személyi körbe, elvesztette a jogosultságát a szolgálati járandóságra, rájuk az általános nyugdíjszabályok vonatkoznak - néhány eltéréssel. A legfontosabb eltérés, hogy e személyi kör tagja kérheti a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezését - legkorábban a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öt évvel -, ha legalább harminc év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A nyugdíj előtti rendelkezési állomány tagja (mind a honvédségnél, mind a rendvédelmi szerveknél) csak különleges jogrend idején hívható szolgálatba - írja Farkas András.

Arra az időtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezésekor öregségi nyugdíjként megilletné, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte volna. Ha pedig szolgálatba hívják, akkor annak tartamára a ténylegesen betöltendő szolgálati beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi illetményének megfelelő díjazásra jogosult. A rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagja emellett könnyített szolgálatot is kérhet a nyugdíjkorhatár betöltése előtt tíz évvel, ha legalább huszonöt év tényleges szolgálati idővel rendelkezik. Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési ideje heti harmincöt óra, túlszolgálatra nem, éjszakai szolgálatra pedig csak a hozzájárulásával kötelezhető, viszont az illetménye csak 90 százalékos mértékű lehet.