A létminimum összege azt mutatja, hogy mekkora jövedelem szükséges egy háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény - a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan megfelelőnek minősülő - szükségletek kielégítését.

A Friedrich Ebert Alapítvány és a Magyar Szakszervezeti Szövetség megbízása alapján készült tanulmány által is kimutatott létminimum tehát nem szegénységi küszöb, hanem olyan jövedelem, amely az alapvető szükségleteken túli igények kielégítését is lehetővé teszi. Azaz, ha bármilyen váratlan kiadás szükséges, akár kisebb háztartási gép cseréje, vagy átmeneti betegség miatti jövedelemkiesés lép fel, akkor nincsen erre fedezete a háztartásnak - írja tanulmányában a Policy Agenda.

A magyarok harmada él létminimum alatt

Tavaly a korábbi KSH módszertan és a KSH által felvett háztartási statisztikai adatállomány adatai alapján a létminimum egy főre jutó összege: 90 450 forint volt. Ez kétkeresős és két gyermeket nevelő háztartás esetében: 262 305 forint. A létminimum összege 2016-ban 88 619 forint volt.

Magyarországon 2017-ben ez alapján a háztartások 25 százaléka élt a létminimum háztartásra jutó összegét el nem érő bevételből. Ezek a háztartások nagyobb létszámúak, mint a létminimum felett élők, ezért a magyar társadalom 30 százaléka él olyan háztartásban, amelynek nincsen akkora háztartási szintű bevétele, amely fedezi a létminimum összegét.

Kiszámolták a társadalmi létminimumot is

A Policy Agenda már korábban is jelezte, hogy szükséges egy régi-új mérőszám a társadalmi minimum értékének meghatározására. A PA által használt módszertan ennek meghatározására ugyan azon a módszertanon és definíción alapul, amelyet 1990/1991-ben dolgozott ki a létminimummal foglalkozó parlamenti albizottság - derül ki a közleményből.

Ez alapján a társadalmi minimum a következőt fejezi ki: "szerény fogyasztási szintet jelent, az alapvető szükségletek kielégítésén felül, racionális gazdálkodás mellett olyan javak és szolgáltatások fogyasztására nyújt lehetőséget, amelyek a gazdasági, társadalmi, kulturális fejlettség adott szintjén már tömegigénnyé váltak. Ez a minimum némi átcsoportosítási, tartalék lehetőséget is ad rendkívüli esetekre."

A Policy Agenda 2018-ban első alkalommal közli ezt az értéket (2017. évre, 2016. évre és 2015. évre vonatkozóan). A PA szakértőinek számításai alapján 2017-ben az egy fős háztartás társadalmi minimum értéke: 117 720 forint.

A létminimum számításnál ismert módszertan alapján meghatározható a különböző háztartástípusok társadalmi minimum értéke, amely alapján egy aktív korú háztartás két felnőtt és két gyermek esetében: 341 388 forint a társadalmi minimum értéke.

Mindezek alapján 2017-ben a magyar háztartások: 48 a tartozott a társadalmi minimum alatt élők közé. Továbbá kijelenthető, hogy a lakosság 53 százalék olyan háztartásban él, ahol nem éri el a társadalmi minimumot a jövedelmi szint. 2016-ban a társadalmi minimum összege 112 136 forint volt.