A megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények vagyona és vagyoni értékű joga, leltár szerint, valamint a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig), alapítványa, közalapítványa 2012 január 1-jén állami tulajdonba kerülnek - így szól a második paragrafus. Az állam általi átvétel alól kivételt képez a kétoldalú megállapodásban meghatározott vagyonelemek köre. A vagyonelemek átvételével párhuzamosan - ez év december 31-éig - az állam átvállalja az adósságokat is.

A törvényjavaslat indoklása kifejti: a gazdasági válság miatt kényszerpályára kerülő megyei önkormányzatoknak súlyos nehézséget jelent a helyi közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása. A megvalósuló intézkedések eredményeként az átvett intézmények keretében nyújtott ellátás a jövőben nem függ a megyei önkormányzatok fizetőképességének alakulásától, eladósodottságának mértékétől, ezzel biztosítva a társadalom minden tagja számára - lakóhelyétől függetlenül - a közel azonos színvonalú közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A törvényjavaslat szerint 2012. január 1-jével az állam veszi át a megyék konszolidációja keretében a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat, azok adósság állományával együtt. Az átvett adósságok kezelését az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ útján végzi majd el - közölte a szaktárca.

Az egészségügyi intézmények működtetése a NEFMI háttérintézményének, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) feladata lesz. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények vagyona - beleértve a gazdasági társaságokat, alapítványokat, közalapítványokat - szintén állami tulajdonba kerülnek. Az átvételt nem befolyásolja a megyei önkormányzatokkal szemben folyamatban lévő adósságrendezési eljárás.

A megyei kormánymegbízottak irányítása alatt álló intézményfenntartó központok feladata lesz a jövőben a megyéktől átvett összesen 475 oktatási, 132 szociális és ifjúságvédelmi, 74 közművelődési és 25 egyéb intézmény, gazdasági társaság, alapítvány működtetése. A megyei intézmény fenntartó központok kialakításának előkészítéséhez a kormánymegbízott intézményi biztost nevez ki.

Az átadás-átvétel munkálatait bizottságok készítik elő, amelynek vezetője a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, tagjai a megyei kormányhivatal főigazgatója, az intézményi biztos, a megyei közgyűlés elnöke, a megyei önkormányzat főjegyzője, valamint a Kincstár megyei szervének vezetője. Az egészségügyi intézmény átadás-átvételére külön bizottság jön létre, vezetője a kijelölt szerv képviselője. Az átadás-átvételi megállapodást a megyei intézmények tekintetében a kormánymegbízott és a megyei közgyűlés elnöke, a megyei egészségügyi intézmények tekintetében a kijelölt szerv vezetője és a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi egészségügyi intézmények tekintetében a főpolgármester és a kijelölt szerv vezetője, valamint mindhárom esetben az MNV Zrt. vezérigazgatója köti meg 2011. december 31-ei határidővel.

Az átalakítás várhatóan több tízezer közalkalmazottat fog érinteni, akiknek a munkája - húzza alá a tárca közleménye - nincs veszélyben, az intézményeknek a megyei intézményfenntartó központok által történő átvétele a jogviszonyukat nem érinti, ugyanakkor az állami fenntartással biztosítható az intézmények jövőbeni zavartalan működtetése.