Szakács Györgyné (leánykori nevén Farkas Amália) 1925. augusztus 5-én született Budapesten. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarának matematika-fizika szakára vették fel. Végbizonyítványát 1949-ben kapta meg, mennyiségtan-természettan szakos szakvizsgázott tanárjelöltként. Egyetemi évei alatt a matematika és a fizika mellett meteorológiát is tanult.

Még tanulmányai közben, 1945. szeptember 10-én kezdte meg – ahogy ő fogalmazott „szolgálatát” – az akkori Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnél, az Országos Meteorológiai Szolgálat elődjénél.

Kisegítő laborasszisztens, később tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs a Tájékoztató és Adatfeldolgozó Osztályon, melynek később helyettes vezetője lett. Éveken át vezette a „Meteorológiai mezők statisztikai szerkezetének vizsgálata a hálózat állomásainak racionális elhelyezése céljából” c. KMI kutatási témacsoportot. E témakörrel kapcsolatban számos tudományos dolgozata jelent meg, és előadásokat tartott nemzetközi szimpóziumokon.

Munkájának, valamint emberi hozzáállásának elismeréseképpen 1970-ben elnyerte a Munka Érdemrend Ezüst Fokozatát. Operatív beosztásával járó teendői mellett rendszeresen tartott referátumokat különféle klimatológiai kutatásairól, melyek az időjárási események, éghajlati hatások széles skáláját ölelték fel. Évtizedeken át tagja volt a Légkör folyóirat Szerkesztő Bizottságának.

1971. január 1-én Czelnai Rudolf igazgató kinevezte főosztályvezetővé: megbízta az Adatközpont vezetésével. 1973. május 1-től a Központi Meteorológiai Intézet (KMI) igazgató-helyettese lett 1980. szeptember 30-i nyugdíjba vonulásáig.

A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) aktív tagja volt, még 90 évesen is részt vett a rendezvényeken, tagtársaival is tartotta a kapcsolatot. 1979-ben az MMT Steiner Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült. 2014-ben az MMT választmánya tiszteleti taggá választotta.

2015-ben dr. Fazekas Sándor miniszter Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott neki, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati kutatásaiban, valamint az adatfeldolgozás és tájékoztatás területén 35 éven keresztül végzett szorgalmas, magas színvonalú munkájáért, és eredményes vezetői tevékenységéért - írja az OMSZ.

 

Ebben a cikkben a téma érzékenysége miatt nem tartjuk etikusnak reklámok elhelyezését.
Részletes tájékoztatást az Indamedia Csoport márkabiztonsági nyilatkozatában talál.
Indamedia Csoport