Az Európai Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött – a helyreállítási tervhez és a jogállamisági feltételrendszerhez kötődő, 2021-2027 között érvényes kohéziós politikára vonatkozó – partnerségi megállapodást.

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó, összesen csaknem 22 milliárd euró (9000 milliárd forint) értékű megállapodás segíteni fogja az országot az olyan közös uniós prioritások végrehajtásában, mint a kiegyensúlyozott területfejlesztés, valamint a méltányos éghajlatvédelmi és digitális átállás, miközben támogatja az innovatív és inkluzív szociális piacgazdaságot – közölte a brüsszeli testület csütörtökön.

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy Magyarország elkötelezett az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos hiányosságok orvoslása mellett, mivel a helyreállítási terve az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését célzó reformokat tartalmaz.

A vonatkozó feltételek akkor tekinthetők teljesítettnek, ha Magyarország meghozta az igazságszolgáltatással kapcsolatos azon intézkedéseket, amelyekre az ország helyreállítási tervében kötelezettséget vállalt

- írták a közleményben

A feljogosító feltételek teljesítése nélkül nem férhet hozzá a forrásokhoz Magyarország

Novemberben írtunk arról, hogy a Reuters szerint szigorú feltételek mellett oldhatják majd csak fel a kohéziós támogatásokat és a helyreállítási alap forrásait. Az EB úgy véli, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény rendelkezései, valamint a tudományos élet szabadságát és a menedékjogot érintő súlyos kockázatok konkrét és közvetlen hatást gyakorolnak a Chartának való megfelelésre három kohéziós program és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap egyes célkitűzéseinek végrehajtásakor.

Ezen okok miatt Magyarország e programok vonatkozó részei tekintetében jelenleg nem teljesíti az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt feltételeket. A bizottság nyitott a további párbeszédre Magyarországgal, és készen áll a szoros együttműködésre

– tették hozzá.

Sokba kerülne a feltételek nem teljesítése

A feltételek teljesítésének elmulasztása esetén az uniós bizottság nem térítheti vissza az érintett kiadásokat, a technikai segítségnyújtás és a feljogosító feltételek teljesítése céljából benyújtott kiadások kivételével. Az alkalmazandó szabályokkal összhangban valamely feljogosító feltételnek való megfelelés elmulasztása viszont nem vonja maga után az előfinanszírozás kifizetésének felfüggesztését.

Az Európai Unió Tanácsa a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alapján végrehajtási határozatot fogadott el hazánk tekintetében, amely intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy megvédje az uniós költségvetést a jogállamiság elveinek sérelmével szemben a közbeszerzés, az ügyészségi eljárás és a korrupcióval szembeni küzdelem terén. Ezen intézkedések közé tartozik három operatív kohéziós program költségvetési kötelezettségvállalásainak felfüggesztése.

"A végrehajtási határozatban elfogadott intézkedések ideiglenesek és azokat a tanács a bizottság javaslata alapján megszüntetheti anélkül, hogy az ország uniós támogatástól esne el, amennyiben a helyzetet két éven belül teljes mértékben orvosolják" – olvasható a közleményben. Ez annyi jelent a gyakorlatban, ha az Orbán-kabinet bízik az előfeltételek teljesítésében, akkor elkezdhet költeni az uniós költségvetés céljainak megfelelően, abban reménykedve, hogy az előfinanszírozásra meglesz a fedezet.

Közel hétmilliárd euró energiahatékonyságra

Az EB közölte, hogy Magyarország 6,7 milliárd eurót fog befektetni a köz- és magánépületek energiahatékonyságának javítására és a megújuló energiaforrásokból történő energiatermelés növelésére. Fontosak az olyan szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások, amelyek támogatják a kibocsátás 10 százalékos csökkentését Magyarországon.

Az uniós alapok a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) gazdasági diverzifikációját is támogatni fogják, például az energiahatékonysággal kapcsolatos kutatás és innováció révén, valamint a kutatási és innovációs teljesítmény javítása érdekében Magyarország 1,5 milliárd eurót fog infrastrukturális és kutatási programokba fektetni.

1,8 milliárd euró a minőségi oktatáshoz való hozzáférésre

A Kohéziós Alap 1,7 milliárd euróval fogja segíteni egyebek mellett az ország közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) vasúti törzshálózatában. 5,3 milliárd euróval járulnak hozzá a munkaerőpiaci feltételek javításához, a minőségi oktatáshoz és a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák integrációjához. Csaknem 1,8 milliárd euróval járul hozzá a minőségi oktatáshoz való jobb hozzáférés biztosításához az egész országban azáltal, hogy finanszírozást biztosít a tanári szakma vonzóbbá tételéhez. Kiemelték: az alapok javítani fogják a szegregált területeken élő emberek lakhatási, élet- és egészségügyi körülményeit is.

Navracsics: friss hírek

A hét elején abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a magyar kormány nevében aláírhattam a nemzeti helyreállítási tervvel kapcsolatos megállapodást. Ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar operatív programokat, és magának a partnerségi megállapodásnak a szövegét

– jelentette be Facebook-videójában Navracsics Tibor, a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter.