A Napi Gazdaság pénteki számának cikke

Uniós irányelvet sérthet a magyar kormány, ha lehetővé teszi a Magyar Államkincstár (MÁK) számára a betétgyűjtést − vélik uniós szakértők. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48-as irányelvének ötödik cikke ugyanis a tagállamok kötelességévé teszi, hogy tiltsák meg természetes személyek vagy a hitelintézetnek nem minősülő vállalkozások számára, hogy betétgyűjtésre vagy más visszafizetendő pénzeszközök nyilvánosságtól történő gyűjtésére irányuló üzletszerű tevékenységet folytassanak.

Hosszú idő bankká alakulni

Ennek megfelelően a magyar hitelintézeti törvény (Hpt.) kimondja: kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben − bank vagy állam által a visszafizetésre vállalt kezesség vagy bankgarancia nélkül − más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására. Megoldást jelenthet, ha a MÁK hitelintézeti jogosítványokért folyamodik, az engedélyezési eljárás azonban lassú, általában négy-hat hónapot vesz igénybe.

A Hpt. szerint ráadásul az új hitelintézetnek − ha betétgyűjtést tervez − csatlakoznia kell az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (OBA). A csatlakozás feltétele, hogy a felügyeleti engedély megszerzését követő 30 napon belül jegyzett tőkéjének fél százalékát befizesse az OBA-nak csatlakozási díjként. Ez a MÁK-nál kérdéseket vet fel. Elképzelhető, hogy a kincstár létrehoz egy szatellit hitelintézetet, ekkor azonban a szó szoros értelmében nem a MÁK, hanem egy "egyszerű" piaci szereplő kezdené meg működését, ami versenyjogi problémákat vetne fel az esetleges többletjogosítványok − például a köztisztviselők kizárólagos számlavezetése − esetén.

Mire jó a kincstári betétgyűjtés?

A MÁK rövid távú likviditási nehézségein segítene az a kormányhatározat, amely lehetővé tenné a MÁK-nak a betétgyűjtést - írta nemrégiben a Magyar Nemzet. A szervezet számára ugyanis komoly kihívásokat jelentenek a hó eleji munkabér-átutalások, amelyek mintegy 200 milliárd forint összegben egyszerre hagyják el a kincstár számláját, miközben az áfa-visszaigényléseket is folyó hó 5. napjáig teljesítenie kell a MÁK-nak. Az önkormányzati kifizetéseket minden hónap 10-12-ig szintén elvégzi a kincstár, majd hó végén kezdődnek a nyugdíjkifizetések. Emiatt a MÁK-nak 13-14 napig - amíg az áfabefizetések beérkeznek - szinte üres a kasszája.

A Magyar Nemzet úgy tudja, az elképzelés kidolgozói elsősorban a közszolgálati alkalmazottakra gondoltak ügyfélként, de gyakorlatilag bárki tarthatná a pénzét a kincstárnál. Amennyiben a közszolga 15-16 napra lekötné munkabérének egy részét, arra kamatot fizetne az állam. A közalkalmazott ez esetben juttatásának egy részét továbbra is a hó elején kapná, teljes bérét azonban a kamattal növelten csak 20-a után.

A lapunknak nyilatkozó szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a betétgyűjtés a bankrendszernek jelenthet újabb csapást, pedig már a prémium államkötvények is érezhető mértékben szívják el a megtakarításokat a bankok elől.