A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke - ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa - köteles írásban kidolgozni a létesítményre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat - áll a Belügyminiszter rendeletének módosításában.

Március vége a határidő

Ezen felül el kell készítenie a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat. Szintén ki kell dolgoznia a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat. Mindezen túl gondoskodni kell ezek megismertetéséről és megtartatásáról.

A tűzvédelmi használati szabályokat a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén át kell dolgozni, és naprakészen kell tartani. E meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni - rendelte el a Belügyminisztérium.

A beépített tűzjelző, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem a jövőben az eddigieknél sokkal részletesebb dokumentációt fog igényelni.