Business Talks '24

Üzleti konferencia

Ne maradjon le az év
üzleti konferenciájáról!

Szerezze be
jegyét most.
Tizenhét, egyenként öt évre szóló koncessziós engedéllyel működő kaszinó 1993-ban megkezdett, folyamatos ellenőrzése után 1997 közepén jutott el a Szerencsejáték Felügyelet (SzF) - eredeti tervei szerint - oda, hogy átfogó vizsgálatot tartson a két luxus- (ezekről lásd keretes írásunkat) és az egy időszaki jelleggel működő, hévízi kaszinóban, tájékoztatta a NAPI Gazdaságot Nagy Zsolt, a felügyelet kaszinóellenőrzési osztályának vezetője. A szombathelyi kaszinó működését a nyitás óta szabálytalanságok (adótartozás, az ellenőrzés akadályozása) miatt rövidebb időre korábban háromszor is felfüggesztették. A felügyeleti osztályvezető szerint a mostani, a játékhely azonnali és végleges bezárását elrendelő, március 10-én kelt és három nappal később végrehajtott felügyeleti döntés előtt a pénzügyminiszter 1999. február 16-án felmondta a koncessziós megállapodást. Ezt azzal indokolta, hogy a kaszinótársaság súlyos szerződésszegést követett el, amikor 1995-ben a koncessziós megállapodással ellentétes lépésével társasági formát változtatott. Az átalakuláshoz a Casino Szombathely Kft. (CSz) kérte ugyan a pénzügyminiszter jóváhagyását (erre az alapszereződés kötelezi a koncesszióbirtokost), de azt nem kapta meg sem a cégbírósági eljárásig, sem az azt követő időszakban. Az SzF adatai szerint az alapításakor 106,23 millió forint törzstőkéjű CSz 100 százalékban a német Roland Kretschmer tulajdona. A társaság átalakulásának bejegyzési kérelmében - az alapító okiratban ugyan megnevezett, de az SzF illetékese által titokban tartott összegű - zárt körben forgalmazandó, kamatozó részvény kibocsátásáról határozott. Időközben a cégbíróság - a pénzügyminiszteri jóváhagyás híján - elutasította az átalakulás bejegyzési kérelmét, ami ellen a társaság fellebbezett ugyan, de az 1997. április. 28-án hozott legfelsőbb bírósági döntés is helybenhagyta az eredeti elutasítást. Ezt követően a CSz - az SzF szerint vontatottan - hozzákezdett az eredeti társasági forma visszaállításához, melynek nem pusztán jogi-formai követelményei voltak, hanem a könyvelést is rendbe kellett tennie. Jogi lehetőségek híján az SzF utólag nem firtatta - ám dokumentálta -, hogy az időközben zárt körben kibocsátott részvények utáni kamatokat az értékpapírok tulajdonosa fölvette. Még az eredeti állapot visszaállításának évében, 1997. december 19-én - több tíz millió forintot kitevő adótartozás miatt - a szerencsejáték-törvény előírásai alapján a kaszinó működését az SzF felfüggesztette. A társaság gyors lépésének eredményeként - a cég az adótartozás megszűntét az adóhivatal részletfizetést engedélyező okmányaival igazolta - a felügyeleti határozat okafogyottá vált, s ezért december 30-án újra megnyithatták a kaszinót. Az 1997-es kaszinó-ellenőrzésekről tavaly januárban összefoglaló jelentést készített az SzF, amely alapján az előző kormány pénzügyminisztere levélben szólította fel a CSz-t, hogy március végéig hitelesen igazolja az eredeti társasági forma visszaállítását, valamint a kamatokkal együtt maradéktalanul rendezze az adótartozását. Ezt követően - még mindig 1997-ben - levélváltás volt a CSz és a Pénzügyminisztérium (PM) között: míg az előbbi a követelmények teljesítését bizonygatta, addig az utóbbi rendre a hiányosságok pótlását kérte. Az SzF aztán júniusban könyvvizsgálót küldött a szombathelyi kaszinóba, ahol az adatok egyeztetése miatt az ellenőrzés egészen novemberig elhúzódott. A szakértői megállapítás szerint a CSz nem százszázalékosan teljesítette a pénzügyminiszter által elvártakat, amit a kaszinótársaság levélben ugyancsak cáfolt. Mindezek következményeként a jelenlegi pénzügyminiszter 1999. február 16-i dátummal - szerződésszegésre hivatkozva - felmondta a CSz-szel kötött koncessziós szerződést. A meghatározó indok a tárca előzetes hozzájárulása nélküli átalakulás volt, melynek eredeti állapotba való visszaállítása a PM szerint nem valósult meg maradéktalanul. Emellett a számviteli, könyvelési szabálytalanságokat, hiányosságokat is felrótta a szerződésbontó, valamint megemlítette, hogy 1997-ben egy nagyobb összegű játékadó befizetési kötelezettségének is csak későn, felszólítások után tett eleget a kaszinócég. A CSz polgári peres eljárás keretében megtámadta a pénzügyminiszter felmondását, ám ez nem akadályozta meg az SzF-et abban, hogy határozatot hozzon a kaszinó azonnali bezárásáról. Ez a felügyelet munkatársainak jelenlétében március 13-án megtörtént. A CSz az azonnali bezárást elrendelő határozat ellen sürgősséggel felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz (FB), amely április 13-ai végzésében felszólította a felügyeletet, hogy az írásban nyújtsa be érdemi álláspontját. Ezt április 21-én el is juttatták a bírósághoz, közben azonban, április 16-ai dátummal az FB felfüggesztette a felügyelet azonnali végrehajtást elrendelő határozatát, amit azzal indokolt, hogy ilyen döntést felügyeleti szerv csak a közérdek sérelme esetén hozhat. Az SzF jogi álláspontja szerint, ha a koncessziós jog tulajdonosa, vagyis az államot képviselő PM - szerződésszegésre hivatkozva - felmondja a megállapodást, ám a cég ennek ellenére továbbra is gyakorolja a koncessziót, akkor azzal közérdeket sért, hiszen a koncesszióba adó - többek között - a játékosok védelme érdekében hozta meg döntését. A CSz a bírói döntés kézhezvételének napján, április 16-án kinyitotta a kaszinót. Az SzF április 26-án vette át a hivatalosan az azonnali végrehajtást felfüggesztő határozatot, amely ellen május 3-án benyújtotta fellebbezését, megerősítve korábbi érveit. A NAPI Gazdaság kérdésére Nagy Zsolt - az érintett hozzájárulásának hiányában - nem árulta el a CSz működése óta az SzF által nyilvántartott mérlegadatokat. Annyit jegyzett meg, hogy a szombathelyi kaszinó - döntően az osztrák turistáktól származó - játékbevételei más játékhelyekhez viszonyítva közepes eredményt mutatnak, kiugró gazdasági évük 1998-ban volt. Arra a kérdésünkre, hogy ha a bíróság végül helyben hagyja a felmondást, akkor mi lesz e koncesszió sorsa, a felügyeleti osztályvezető a tényekre hivatkozva azt mondta, hogy a keretjogszabályként alkalmazott koncessziós törvény, valamint az ágazatinak számító szerencsejáték-törvény értelmében új kaszinókoncesszió elvileg bármikor kiírható, akár Szombathelyre is. Akadályt legfeljebb az jelenthet, hogy a már működő kaszinók hozzájárulása nélkül 50 kilométeres hatósugarukban lévő településre nem írható ki új pályázat. A NAPI Gazdaság kérdésére Dobrev Klára, a PM vállalkozásfejlesztési főosztályának helyettes vezetője kijelentette, hogy a szombathelyi kaszinó koncessziós szerződésének felmondása kapcsán a pénzügyminiszter nem tervez új vidékre szóló koncessziós pályázatot kiírni. Tóth László, a CSz igazgatója a NAPI Gazdaság megkeresésére kijelentette, hogy a jogerős bírói végzés kézhezvételéig az SzF illetékese által elmondottakhoz nem fűz megjegyzést, az esetleges kártérítési igényükre és a forgalomra vonatkozó kérdéseinkre nem kívánt válaszolni. A CSz az azonnali bezárást első fokon elutasító bírósági határozat kézhezvételének napján újra megnyitotta a kaszinót és a működtetés "kockázatát" mindaddig vállalja, amíg a jogvitákat lezáró jogerős ítéletek meg nem születnek. BUBRIK GÁSPÁR **** KERETBEN **** Két társaság érdemelte ki a kilencvenes évek elején, hogy a többi koncessziós cég öt évével szemben 10, az esetleges hosszabbítással együtt 15 évig működtethesse kaszinóját. A jobb híján luxuskaszinónak nevezett létesítmények üzemeltetői a szerencsejáték-törvény alapján azzal nyertek plusz öt évet, hogy az egymillió dolláros koncessziós díjon kívül - a pályázati kiírásnak megfelelve - országos jelentőségű műemléki épület teljes körű felújításával hozták létre kaszinójukat. A Várkert Kaszinó Kft. a fővárosi Várkert kaszinóval az Ybl Miklós tervezte egykori Várkert-kioszkot hozta rendbe, a szombathelyi társaság pedig a Brenner-villát építette újjá kaszinóként. Mindkét kaszinóban 1993 óta lehet játszani. Két társaság érdemelte ki a kilencvenes évek elején, hogy a többi koncessziós cég öt évével szemben 10, az esetleges hosszabbítással együtt 15 évig működtethesse kaszinóját. A jobb híján luxuskaszinónak nevezett létesítmények üzemeltetői a szerencsejáték-törvény alapján azzal nyertek plusz öt évet, hogy az egymillió dolláros koncessziós díjon kívül - a pályázati kiírásnak megfelelve - országos jelentőségű műemléki épület teljes körű felújításával hozták létre kaszinójukat. A Várkert Kaszinó Kft. a fővárosi Várkert kaszinóval az Ybl Miklós tervezte egykori Várkert-kioszkot hozta rendbe, a szombathelyi társaság pedig a Brenner-villát építette újjá kaszinóként. Mindkét kaszinóban 1993 óta lehet játszani.