Ferge Zsuzsa, leánykori nevén Kecskeméti Zsuzsanna 1931-ben született Budapesten. 1948-ban kezdte meg tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetemen: innen egyik tanára később a Központi Statisztikai Hivatalba (KSH) hívta dolgozni. 1953-ban szerezte meg diplomáját, ezután a KSH gazdasági főosztályán kezdett el dolgozni – írja a hvg.hu.

1959-1968 között a rétegződésosztály vezetője volt, majd 1988-ig az MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott tudományos főmunkatársként és a társadalompolitikai osztály vezetőjeként.

Társadalmi újratermelés és társadalompolitika című tanulmányával 1982-ben szociológiai doktori címet szerzett.

Tanítással is foglalkozott, az ELTE Szociológiai Intézetében, majd 1988-ban teljes állású egyetemi tanár lett. Később az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének és Továbbképző Központjának tanszékvezetőjévé választották. Végül 2001-ben vonult nyugdíjba, ezután lett professor emerita. 

1988-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2004-től pedig rendes tagjává választották. 

Főbb kutatási területei közé tartozott a szegénység, az integrációs zavarok és a társadalmi struktúra témája. Több mint 300 tanulmányt publikált, valamint több könyvet is írt kutatási eredményeiről.

Számos olyan díjat tudhatott magáénak, mint a Széchényi- (1995), Pro Urbe Budapest (1996), Radnóti Miklós- (2004), Príma-díj (2005). 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, 2009-ben pedig Budapest díszpolgára lett.

Nem csak hazánkban ért el kiemelkedő tudományos eredményeket. Nemzetközi szinten 2011-ben az UNICEF Nagyrabecsülés csokrát és az Európai Polgári Díját nyerte el. 2017-ben a Mensch Nemzetközi Alapítvány Mensch-díját kapta meg.

A szociológust szűk családi körben kísérik utolsó útjára.