Az ingatlantulajdoni lapok adatait már több mint tíz éve számítógépen kezelik a földhivatalok, négy éve pedig az ország teljes területének digitális ingatlan-nyilvántartási térképei is elérhetők elektronikus formában. Az uniós támogatással megvalósult TakarNet24 rendszer eredményeként a hivatalok szolgáltatásait a külső regisztrált felhasználók (közjegyzők, bankok, önkormányzatok stb.) már 2003 óta igénybe vehették, mostantól viszont a rendszer fejlesztésének befejeztével az ingatlanokkal kapcsolatos adatszolgáltatás − amellett hogy biztonságosabb és egységesebb lett  − bárki számára elérhetővé vált.

Az e-hiteles, vagyis az elektronikusan készült hiteles tulajdonilap-másolat olyan elektronikus okirat, amelyen egyrészt szerepel a szolgáltató (földhivatal) hitelesítő záradéka (tanúsítvány), másrészt a szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét − definiálták a szaktárcánál a szó pontos jelentését. Ez az okirat bizonyító erejű, ugyanakkor nem minősül közokiratnak. A szolgáltató a tanúsítványával és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az e-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik, és tartalma az időbélyegző által jelzett időpontban megegyezett az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített hatályos adatokkal.

Kinyomtatva, papír formátumban azonban már ugyanez az okirat nem minősül hiteles, bizonyító erejű dokumentumnak: csak elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel − hívták fel a figyelmet a tárca szakemberei. Ugyanakkor azt is elmondták: az új szolgáltatások bevezetése nem járt a díjak változásával, továbbra is az eddig ismert, jogszabályokban rögzített díjak használatosak.

Díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz, részarány-földtulajdonnal kapcsolatos és egyéb eljárásokhoz kapcsolódik.

Az elektronikus adatszolgáltatást a földhivatal internetcímén lehet elérni, "ügyfélkapu"-regisztrációval. Az ingatlan azonosítása helyrajzi szám alapján a leggyorsabb, de a térképi és az ingatlan címe szerinti keresésre is van lehetőség.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díjak
Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)6 600 Ft/érintett ingatlan
Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása12 600 Ft/érintett ingatlan
Társasház-alapítás, illetve társasházi alapító
okirat módosításának bejegyzése6 600 Ft/társasházi különlap max. 100 000 Ft
Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)10 000 Ft/érintett ingatlan
Körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés10 000 Ft/határozat
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium