A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet több részre bontja az 500 ezer forintra jogosultak körét. Az első rész azokat tartalmazza, akik a következő közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató valamelyikénél foglalkoztatási jogviszonyban álltak április elsején:

- fekvő-, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

- egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
- laboratóriumi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
- művesekezelést végző szolgáltató,
- betegszállítást végző szolgáltató,
- az Országos Mentőszolgálat,
- az Országos Vérellátó Szolgálat.

Szintén jár a rendkívüli juttatás a következőknek:
- háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvos,

- a védőnői szolgálatban, valamint iskola-egészségügyi ellátásban foglalkoztatott védőnő,
- az iskolaorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott főállású iskolaorvos,
- az otthoni hospice szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
- az otthoni szakápolási szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
- a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháznál (Tököl) egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
- az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnél egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó.

Rendkívüli juttatásra jogosultak még

- az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Családtervezési és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Osztály,
- a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint
- a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (kerületi) hivatal egészségügyi dolgozói.

Az orvosi egyetemek esetében kizárólag a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozó, valamint a közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó intézmény működtetésében részt vevő egészségügyben dolgozó jogosult a rendkívüli juttatásra. Viszont megkaphatja a juttatást az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, a veszélyhelyzeti betegellátásban részt vevő orvostanhallgató is.

Szintén jogosultak a honvédelem és a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szervezetek egészségügyi dolgozói.

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató főigazgatója és gazdasági igazgatója is jogosult a rendkívüli juttatásra.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is jár az arra jogosultaknak az 500 ezer forint.

A rendkívüli juttatást a jogosult részére 2020. július 1. napján kell kifizetni.

A kormány - határozatban - az idei költségvetésben szereplő Járvány Elleni Védekezési Alapból az Egészségbiztosítási Alapba csoportosított át 94 milliárd 342 millió forintot, a kifizetések fedezetére.