Tényellenőrzési szabályzat

Elkötelezettek vagyunk a pártatlanság és a források átláthatósága mellett.

A Napi.hu számára különösen fontos, hogy minden írás, cím és hivatkozás pontos és hiteles legyen. A portál újságíróinak és szerkesztőinek mindig ellenőrizniük kell az összegyűjtött információ és adatok hitelességét.

Az újságírók és a szerkesztők ellenőrzést végeznek a saját megítélésük és a Napi.hu etikai szabályai alapján.

A más médiumokból szerzett információnál mindig szerepel annak forrása.

Az információk forrását közölni kell a közönséggel. Törekedni kell a források nyílt felfedésére, de a névtelenség biztosítása megengedett, ha az információ más módon nem szerezhető be. A forrásmegjelölésnek tartalmaznia kell minden, az információt befolyásoló lényeges tényezőt.

Az újságírónak minden körülmények között újságíróként kell viselkednie, ezért minden alkalommal közölnie kell a forrással, hogy milyen célból kéri az információt, mikor és milyen formában várható annak közlése.

Az újságíró és interjúalanya az interjút nyilvános közzétételre szánt beszélgetésnek tekinti, nem magánbeszélgetésnek. Az újságíró az interjúalany szavait az interjúalany mondandójához hűen adja vissza, ami nem feltétlenül jelenti annak szó szerinti bemutatását. Lehetőséget csak az elhangzottakhoz képesti hűség ellenőrzésére ad, de nem azok utólagos érdemi módosítására.

A Napi.hu szerkesztősége nyitott a kritikákra és korrekcióra.