Helyreigazítási szabályzat

Az újságíró és a szerkesztő szándékosan vagy gondatlanságból valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben elvárható gondossággal ellenőrizni.

Ha minden kétséget kizáróan téves információ (valótlan tény, vagy valós tény hamis színben feltüntetve) jelenik meg, a hibát el kell ismerni és a lehető legvilágosabban, leggyorsabban ki kell javítani.

A szerzőnek, a szerkesztőnek kötelessége az önkéntes, korrekt helyreigazítás akár a sértett kérésére, vagy ha a közlés valótlansága megállapítható. A bíróság által elrendelt helyreigazítás közlését nem lehet akadályozni, sem a szövegét torzítani.

Ha az újságíró információt vesz át más médiumtól, akkor arra pontosan hivatkozni kell.

Lehetőséget kell adni reagálásra annak, akire vonatkozóan érdemi és új információt szándékozik a médium publikálni, ez azonban nem jelent kötelezettséget az érintett véleményének szó szerinti idézésére, sem teljes terjedelmű bemutatására.

Azokat az olvasói, nézői vagy hallgatói panaszokat, amelyek a jelen dokumentumban lefektetett elvek sérelmét kifogásolják, az irányelveket elfogadó szerkesztőségek megvizsgálják, és azok eredményét egymással és közönségükkel egyaránt megoszthatják.

Címoldalon